Sportvisserij en dierenwelzijn


Dierenwelzijn

De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk toegenomen. De groeiende overtuiging is dat dieren een intrinsieke waarde hebben en pas op de tweede plaats van nut kúnnen zijn voor de mens. Deze veranderende visie op natuur heeft ook invloed op de activiteiten van de sportvisserij.

Duurzame Sportvisserij

Een sportvisser houdt van de vis. Als actieve natuurdeelnemers dragen sportvissers extra verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met vis. Een verantwoordelijkheid die we heel serieus nemen. We hebben gedragscodes en regels opgesteld om negatieve effecten op het welzijn van vissen te minimaliseren en om actief het welzijn van vissen te bevorderen.

Sportvisserij organisaties staan dan ook voor verantwoorde en duurzame sportvisserij. Dit betekent dat we zo goed mogelijk met de vis omgaan. We stimuleren onder andere het snel terugzetten van vis, gebruik van onthaakmat, opruimen en schoonmaken van de waterkant en het vissen met milieuvriendelijke materialen. We controleren op gesloten tijden, zodat vissen niet gestoord worden in de periode dat ze zich voortplanten. We doen veel aan voorlichting over hoe zo goed mogelijk met de vis om te gaan.

Sportvissen is wettelijk verankerd in de Visserijwet 1963, met een toegewezen rol aan sportvisserij organisaties voor controle en handhaving. Samen financieren en faciliteren we de inzet van controleurs, waardoor zij o.a. bijdragen aan het voorkomen van visstroperij.

Sportvissers en het welzijn van vissen

Door vissen te vangen, hebben we onvermijdelijk invloed op het welzijn van de vissen die we vangen. De vissen kunnen gestrest raken of verwondingen oplopen en in sommige gevallen kan de sportvisser de vis als voedselbron willen gebruiken. De impact op vissen kan niet worden ontkend maar recente studies hebben aangetoond dat de impact van het vangen en vrijlaten van vissen klein is en dat er geen negatief effect was op migratie- en voortplantingssucces.

De hoeveelheid impact die sportvissers echter hebben op een individuele vis is grotendeels afhankelijk van de manier waarop de vis wordt behandeld. Het is daarom van groot belang dat sportvissers worden geïnformeerd over de manier waarop vissen moeten worden behandeld.

Sportvissen is zoveel meer dan vangen

Maatschappelijk gezien is de positie van de sportvisserij sterk. Ruim 1,7 miljoen mensen in Nederland doen aan sportvissen. De één is wekelijks aan de waterkant te vinden en gepassioneerd sportvisser. De ander vist zo af en toe. De gemeenschappelijke factor is dat al deze mensen rust, ontspanning en plezier vinden in het sportvissen. Bovendien brengt deze buitenactiviteit hen in contact met de natuur.

In de jaren 70 kwamen we al positief in het nieuws vanwege onze acties voor schoon water. In de jaren 80 en 90 kwam het visstand beheer van de grond, een beheer waarbij ecologische aspecten een belangrijke rol spelen en het afstemmen met andere belangen en belanghebbenden uitgangspunt was. In het verlengde hiervan werd toenadering gezocht tot de natuur- en milieubeweging. Hiermee profileerde de sportvisserij zich als natuurgerichte en milieubewuste vrijetijdsbesteding. Inmiddels staan we bekend als een betrouwbare partner van natuurorganisaties en overheden. Hebben we een uitgebreide onderzoek en advies afdeling waar dagelijks wordt gewerkt aan een gezonde visstand en het beschermen van de onderwaternatuur.

Onbekend maakt onbemind

In meerdere gemeenten in Nederland staat het afschaffen van sportvisserij op de agenda. De discussies over sportvisserij en welzijn van vis worden in de meeste gevallen bepaald door emoties en nog te weinig op feitelijke argumenten en kennis. Hierbij moet niet worden vergeten dat Nederland een sterk verstedelijkte samenleving vormt, waarbij veel mensen dikwijls ver af staan van de natuur en alles wat in de natuur
gebeurt.

Uitbreiding van kennis en een goede voorlichting over het welzijn van vis is dan ook van groot belang.
Belangrijk voor een breed draagvlak in de samenleving is duidelijk maken waarom sportvissers vissen en wat het vissen inhoudt. Voor de hengelsportorganisaties vormt dit een belangrijke taak en het is van wezenlijk belang voor de ruim anderhalf miljoen sportvissers in Nederland om lekker te kunnen vissen en te kunnen blijven vissen.

Informatiepakket (lobbykit) voor de politiek

Daarom hebben wij een informatiepakket ontwikkeld met daarin onze standpunten over spannende thema’s zoals lood, leefnet, de weerhaak, visvoer in relatie tot waterkwaliteit en de laatste wetenschappelijke stand van zaken over pijn bij vissen. Maar u vindt er ook tips over lobby naar de gemeente, een folder over sportvissen, samenvatting van conclusies uit een landelijk onderzoek en een mooie infographic. Allemaal middelen die u kunt gebruiken richting beleidsmakers of criticasters. Daarnaast staat er een team van belangenbehartigers tot u beschikking om u te ondersteunen wanneer dat nodig is.

Klik links in het menu of hier om de lobbykit aan te vragen

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.