Vis bewaren / meenemen

Sommige vissers willen vis levend bewaren bijvoorbeeld om later een foto te maken van hun vangst, om deze vers te houden en later op te eten of om deze vis later als (dood) aas te gebruiken.

Vis tijdelijk bewaren

Het tijdelijk bewaren van vissen is wettelijk toegestaan; de Visserijwet 1963 zegt hier niets over. Uiteraard mag vis alleen bewaard worden buiten de eventueel voor die soort geldende gesloten periode en als de vissen groter zijn dan de eventueel voor die soort geldende minimummaat. Let op: een visrechthebbende kan in zijn schriftelijke toestemming (vergunning) opnemen dat gevangen vis (van bepaalde soorten) direct moet worden teruggezet.

VISpas

Behalve voor de paling, geldt er voor de wateren die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren geen algemene voorwaarde dat gevangen vis direct moet worden teruggezet. Maar binnen een hengelsportfederatie of bij een specifiek water kan wel als aanvullende voorwaarde zijn opgenomen dat (bepaalde soorten) vis direct moet worden teruggezet.

Dit zal dan bij de federatieve voorwaarden of bij het betreffende water zijn vermeld. De meeste federaties hebben bijvoorbeeld een algeheel verbod op het in bezit hebben van snoek en karper ingesteld en een limiet gesteld aan het aantal snoekbaarzen dat een visser in bezit mag hebben.


N.B. voor het in bezit hebben van dode vis geldt voor VISpashouders op basis van de algemene voorwaarden (nr. 12) een limiet van 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm.

Kleine VISpas


Houders van een Kleine VISpas mogen op basis van de voorwaarden geen vis doden of meenemen. Houders van de Kleine Vispas moeten de gevangen vis dus altijd onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten. Behalve paling mag de vis wel tijdelijk worden bewaard tenzij bij een specifiek water is vermeld dat gevangen vis direct moet worden teruggezet.

Leefnet

Als het bewaren van vis wettelijk is toegestaan en de schriftelijke toestemming staat dit ook toe dan kan de vis het beste worden bewaard in een voldoende groot leefnet of emmer waarvan het water geregeld wordt ververst. Er is een leefnetcode (gedragsregel) opgesteld die ook is opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Als vis dusdanig wordt bewaard dat sprake is van dierenkwelling is dit een strafbaar feit op basis van art. 36 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren. Volgens art. 121 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren is dit een misdrijf. De strafmaat is geregeld in art. 122 van deze wet.

Vis meenemen

Vissen mogen (buiten de eventueel voor die soort geldende gesloten periode) en als zij groter zijn dan de eventueel voor die soort geldende minimummaat, worden behouden tenzij de schriftelijke toestemming (vergunning) het meenemen van vis verbiedt of beperkt. Veel toestemmingen hebben een beperking in aantal of een totaal meeneemverbod voor bepaalde soorten.

VISpas

Paling moeten VISpashouders altijd direct terugzetten. Voor andere soorten geldt voor het in bezit hebben van dode vis als algemene voorwaarde een maximum van 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm.

Binnen een hengelsportfederatie of bij een specifiek water kunnen verdergaande aanvullende voorwaarden zijn opgenomen die bijvoorbeeld een limiet stellen aan het aantal vissen dat iemand in bezit mag hebben of voorschrijven dat bepaalde vissoorten altijd direct moeten worden teruggezet.

Dit is dan bij de federatieve voorwaarden of bij het betreffende water vermeld. De meeste federaties hebben bijvoorbeeld een totaalverbod op het in bezit hebben van snoek en karper ingesteld en een limiet gesteld aan het aantal snoekbaarzen dat een visser in bezit mag hebben. Voor het IJsselmeer (opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de Kleine Lijst van Viswateren) geldt bijvoorbeeld als voorwaarde een meeneemlimiet van 5 baarzen en 2 snoekbaarzen.

Kleine VISpas

Het is voor houders van een Kleine VISpas op basis van de voorwaarden verboden vis te doden en/of mee te nemen. Behalve paling mag de vis wel tijdelijk worden bewaard in een leefnet of emmer.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.