Inzet sportvisserij

Aantrekkelijke visstand en optimale sportvisserijmogelijkheden

Hoewel de beleving van het water een belangrijk motief voor sportvissers vormt om naar de waterkant te gaan, is en blijft de visstand een noodzakelijke 'grondstof' voor de sportvisserij. Zonder vis wordt er niet gevist terwijl de aanwezigheid van vis juist een stimulans vormt om naar de waterkant te gaan: weer of geen weer! Het streven naar een gezonde, natuurlijke en voor sportvissers aantrekkelijke visstand is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen voor Sportvisserij Nederland.

De sportvisserij zet zich graag in voor de vis. We zijn er zuinig op en dragen waar mogelijk bij om knelpunten voor de visstand weg te nemen. Vanuit die inzet geven we input aan het waterschap of Rijkswaterstaat over de visstand, doen suggesties voor verbetering van het watersysteem en starten zelf ook vaak projecten om de visstand te verbeteren. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om bijdragen aan aanleg van vissenbossen, het doen van onderzoek en het aanleveren van hengelvangstregistraties.

We zijn transparant

De sportvisserij neemt deel aan VBC’s om daarmee transparant te zijn over de activiteiten. Dat is belangrijk, omdat overheden en beroepsvissers daardoor rekening kunnen houden met het belang van sportvissers.

We komen in actie

Soms is het nodig om in actie te komen als er bedreigingen zijn voor de visstand, zoals verontreiniging door (illegale) lozingen, vismigratiebarrières, sterfte van vis, stroperij of overbevissing. Onder andere via de VBC proberen we die bedreigingen te stoppen.

Zo dragen we bij

In iedere VBC in Nederland is de sportvisserij vertegenwoordigd. Meestal zit er een medewerker van een hengelsportfederatie in de VBC, aangevuld met vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging. De hengelsportfederaties steken veel energie in de VBC’s: ze houden contact met aangesloten hengelsportverenigingen, werken projecten uit en leveren vaak ook secretariaat of vergaderlocaties.

Sportvisserij Nederland heeft de nodige deskundigheid op het gebied van de visserijbiologie, aquatische ecologie en praktijkgericht visstandbeheer in huis. Vakspecialisten en veldmedewerkers met jarenlange onderzoekservaring tot in de kleinste haarvaten van het water staan de hengelsportverenigingen terzijde. Deze hoogwaardige producten en diensten stelt Sportvisserij Nederland overigens ook graag ter beschikking aan belanghebbenden buiten de visserijsector. 

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van vis- en visstandbeheer? Neem dan een abonnement op het vakblad Visionair.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.