Inzet sportvisserij

In iedere VBC in Nederland is de sportvisserij vertegenwoordigd. Meestal zit er een medewerker van een hengelsportfederatie in de VBC, aangevuld met vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging. De hengelsportfederaties steken veel energie in de VBC’s: ze houden contact met aangesloten hengelsportverenigingen, werken projecten uit en leveren vaak ook secretariaat of vergaderlocaties.

Hierom doen we mee:

De sportvisserij neemt in de eerste plaats deel aan VBC’s om daarmee transparant te zijn over de activiteiten. Dat is belangrijk, omdat overheden en beroepsvissers daardoor rekening kunnen houden met het belang van sportvissers.

We nemen ook deel aan VBC’s omdat we ons graag inzetten voor de vis. De visstand is wat ons betreft het belangrijkste wat er in het water zwemt. We zijn er zuinig op en dragen waar mogelijk bij om knelpunten voor de visstand weg te nemen. Vanuit die inzet geven we input aan het waterschap of Rijkswaterstaat over de visstand, doen suggesties voor verbetering van het watersysteem en starten zelf ook vaak projecten om de visstand te verbeteren. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om bijdragen aan aanleg van vissenbossen, het doen van onderzoek en het leveren van hengelvangstregistraties. 

Soms is het nodig om in actie te komen als er bedreigingen zijn voor de visstand, zoals verontreiniging door (illegale) lozingen, vismigratiebarrières, sterfte van vis, stroperij of overbevissing. Via de VBC proberen we die bedreigingen te stoppen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide