Europese steur in Nederland?


Wist je dat er vroeger gigantische steuren in Nederland zwommen? In de Noordzee, de Waddenzee, Zuiderzee en in de grotere rivieren was de Europese steur een algemene soort. Ze konden tot wel vijf meter lang worden en 400 kilo wegen bij een leeftijd van 100 jaar. 

De steur werd van mei tot en met augustus aangeland bij Nederlandse vismarkten, zoals Woudrichem, Geertruidenberg en het Kralingsche Veer. Van daaruit werden zij verhandeld naar Belgische en Franse steden. Negentig miljoen jaar overleefde de soort alle grote veranderingen op aarde totdat onder meer overbevissing, vervuiling en kanalisatie het dier helaas te veel werden.

Op 23 juni 1952 werd het laatste exemplaar gevangen in Nederland en in 1953 werd deze reuzenvis officieel als uitgestorven verklaard.


De Europese steur (Acipenser sturio)

Wil jij in levende lijve een Europese steur zien? Dan je bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam terecht.

Kunnen we iets terugdoen voor de steur?
Al sinds 2004 zetten ARK Rewilding Nederland, WWF-NL, Sportvisserij Nederland en partners uit Duitsland en Frankrijk zich samen in om deze iconische vis terug in onze wateren te krijgen door middel van herintroductie. In 2012 keerde de Europese steur voor het eerst terug in de Nederlandse rivieren na meer dan 50 jaar afwezigheid. 47 steuren werden in mei van dat jaar losgelaten in de Nieuwe Maas bij Rotterdam en de Waal bij Nijmegen. In 2015 werd dit herhaald met het uitzetten van nog eens 53 steuren en in 2023 werden er 74 stuks losgelaten in de Biesbosch.

Dit jaar worden meer steurtjes verwacht uit de Franse kwekerij. Zij worden 16 augustus losgelaten in de Rijn in het kader van De Rijn Verbindt. Deze uitzettingen vormen onderdeel van het vooronderzoek naar grootschalige herintroducties van deze vissoort. Het vooronderzoek kan de onderzoekers leren wat de knelpunten zijn voor de steur.


Medewerkers van ARK en Sportvisserij Nederland laten gezamenlijk een steur los.

De steuren dragen zendertjes

Om in kaart te brengen hoe de jonge steuren hun omgeving verkennen en gebruiken, zijn ze voorzien van een zender. Deze zendt om de 150 seconden een 8-delig signaal uit. Tussen de Biesbosch en de Noordzee zijn in totaal tachtig ontvangers met antennes onder water aan boeien van Rijkswaterstaat vastgemaakt, die dit signaal kunnen oppikken.

Uit een eerste proef met twee antennes – bij de uitgang van de Biesbosch – werd kort na de eerste uitzetting al duidelijk dat de steuren van deze eerste lichting snel uit de Biesbosch zijn vertrokken om richting de Noordzee te gaan.

De gezenderde steuren leerden de onderzoekers dat predatie in de stilstaande, gedamde rivierdelen een probleem is, zoals vlak onder de Haringvlietsluizen. Van de steurtjes die de Noordzee wisten te bereiken zochten de meeste een plekje onder Maasvlakte II. Dit is een natuurlijk gebied met invloeden van rivier en zee. Ideaal voor een soort als de Europese steur.

Vind of vang jij een steur? Maak dan goede foto's en zet de vis snel terug. Meld hem daarna via dit e-mailadres.

Zeldzamer dan de zwarte neushoorn


De Europese steur is een symboolsoort: net als andere trekvissen (bijvoorbeeld zalm en paling) profiteert deze vis van schone rivieren met genoeg voedsel en paaigronden, een gezonde delta en een vrije migratieroute tussen zoet en zout water. Geschat wordt dat er door kweek en uitzetting nog zo’n zevenhonderd volwassen exemplaren leven in de rivieren Gironde, Dordogne en Elbe. Daarmee is de Europese steur zeldzamer dan de zwarte neushoorn en de meest beschermde vissoort van Europa.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.