Den Haag, 18 november 2020
Dit artikel is opgesteld door de betrokken partijen binnen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij (deal GD222)

Juridische verkenning voor een loodvrije sportvisserij

De partijen binnen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij (deal GD222) richten zich allereerst op het maken van vrijwillige afspraken om het komen tot een sportvisserij waarbij loodvrij wordt gevist. Als uit de evaluatie in 2021 blijkt dat de vrijwillige afspraken onvoldoende effect opleveren om een loodvrije sportvisserij in 2027 te bereiken, wordt mogelijk overgegaan om via wet- en regelgeving dit doel te bereiken. Daarom is afgesproken dat er een juridische verkenning wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden. Deze verkenning, getiteld: “Verkenning juridische mogelijkheden sportvisserij loodvrij” is door deskundige, onafhankelijke partijen uitgevoerd. Tijdens deze verkenning is zo breed mogelijk gekeken binnen alle relevante wetten: van Europees tot lokaal. De volgende aspecten zijn bekeken: vislood vervaardigen (professioneel), thuis vislood gieten, verkoop van vislood en gebruik van vislood. Mogelijke opties voor nieuwe of aanvullende wetgeving voor deze aspecten zijn uiteindelijk op zes beoordelingscriteria voor wetgevingskwaliteit gescoord. 
 
Op basis van deze criteria komt uit het onderzoek dat, indien tot wet- en regelgeving zou worden overgegaan, de zogenaamde Europese REACH-verordening waarschijnlijk de beste mogelijkheden biedt. Regulering via de REACH-verordening maakt namelijk een verbod op zowel het professioneel vervaardigen van vislood, op de verkoop van vislood, en op het gebruik van vislood mogelijk. Deze Europese verordening heeft bovendien als voordeel dat de regels direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Om dit daadwerkelijk te realiseren, moet deze verordening worden aangepast. Er zijn inmiddels al stappen gezet om vislood mogelijk toe te voegen aan deze verordening: de Europese Commissie heeft op 16 juli 2019 aan het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) verzocht om een voorstel te doen voor beperkingen in het op de markt brengen en gebruiken van lood in kogels (munitie) en visgerei (vislood). De oplevering hiervan staat voor januari 2021 gepland. Via deze link is de planning van ECHA te vinden van dit traject: https://echa.europa.eu/nl/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights.

De partijen in de Green Deal zijn het erover eens dat de Europese aanpak de beste mogelijkheden biedt. Waar mogelijk zetten partijen zich in om op Europees niveau een vermindering van het loodgebruik in de sportvisserij te realiseren.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide