Aansluiting sportvisserij bij NOC*NSF


De leden sportbonden van het NOC*NSF hebben op 20 november 2012 unaniem besloten dat Sportvisserij Nederland vanaf 2013 lid is van het NOC*NSF. Naast de samenwerking met partners in de recreatie- en natuursector, maakt de sportvisserij met deze aansluiting ook deel uit van de sportwereld.


Het betekent een nog steviger verankering van de hengelsport in de Nederlandse samenleving. Menno Knip, toenmalig voorzitter van Sportvisserij Nederland: ”Dit besluit is een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse hengelsport. Wij zijn hier heel blij mee. Het biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor de sportvisserij en ook voor het NOC*NSF.”

Zorgvuldig proces

Aan de aansluiting bij NOC*NSF – een van de doelen uit het sportvisserijbeleidsplan 'Sterker Samen Werken' 2010-2015 – is vanaf eind 2007 gewerkt. Het afgelopen half jaar is dit proces in een stroomversnelling geraakt. Zo zijn er aan diverse bondsdirecteuren presentaties gegeven over de hengelsport en hebben er besprekingen met bestuursvoorzitter André Bolhuis plaatsgevonden. Nadat is gebleken dat Sportvisserij Nederland aan alle lidmaatschapseisen van het NOC*NSF voldeed, hebben alle sportbonden bij de algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met toetreding.

Voorzitter Menno Knip en directeur Joop Bongers waren bij de vergadering aanwezig, waarbij Menno Knip aan het eind namens de Nederlandse hengelsport alle bonden bedankte voor hun vertrouwen in Sportvisserij Nederland en het positieve besluit. Een super resultaat voor de Nederlandse sportvisserij!

Versterking maatschappelijke positie

De sportvisserij heeft zich de afgelopen jaren een sterke positie in de Nederlandse samenleving verworven. De aansluiting bij het NOC*NSF betekent een verdere maatschappelijke erkenning van de hengelsport. De banden met de sportwereld worden er door verstevigd en het lidmaatschap biedt heel veel ingangen voor nieuwe contacten. Ook biedt de aansluiting de sportvisserij tal van – soms nog ongekende – mogelijkheden. Het is aan de hengelsportorganisaties om deze te benutten.

Enkele voorbeelden van de directe voordelen zijn:

  • Voor hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland wordt het gemakkelijker om subsidies bij gemeenten en provincies te verkrijgen.
  • De sportvisserij kan van NOC*NSF en de sportbonden veel leren inzake vrijwilligersbeleid, jeugd en vooral de verdere versterking van de wedstrijdvisserij (competities, coaching, procedures). Omgekeerd zal de sportvisserij ook haar kennis inbrengen.
  • Om de voorlichting over het vissen verder uit te breiden, kan de hengelsport van lokaal tot nationaal niveau aansluiten bij landelijke acties zoals Buurt-Onderwijs-Sport, Sporten is Gezond, e.d.
  • Via samenwerking met andere sportbonden en het NOC*NSF kan de sportvisserij haar belangenbehartiging nog nadrukkelijk versterken. Tevens ontstaat er een ingang bij een derde ministerie: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volwaardig lid

Ook het NOC*NSF en de sportbonden zien belangrijke voordelen aan het lidmaatschap van Sportvisserij Nederland. De hengelsportlobby, communicatie, ondernemerschap, vernieuwing, kwaliteit en omvang worden daar als een grote kracht gezien. Vanaf 1 januari 2013 is Sportvisserij Nederland volwaardig lid van NOC*NSF. Tot en met 2016 gebeurt dit budgettair neutraal. Oftewel het brengt geen kosten voor de hengelsport met zich mee. Hierna kunnen mogelijk zelfs extra inkomsten ten behoeve van de wedstrijdvisserij worden verwacht.

Vanaf 1 januari 2013 is de sportvisserij dus een van de grootste sportbonden van Nederland!


Menno Knip, voorzitter van Sportvisserij Nederland (2011 - 2017): "Aansluiting bij NOC*NSF is een mijlpaal voor de hengelsport."

Lees ook:

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.