Update Vissengids
Update Vissengids
Cursus visherkenning
Cursus visherkenning
Webshop
Webshop
Zoetwatervissen
Zoetwatervissen
Zeevissen
Zeevissen
Vissengids App
Vissengids App
Nieuw: VISsenscanner
Nieuw: VISsenscanner

Vissengids

Zoeken

Uitgebreid zoeken


Soorten A T/M Z
Selecteer een soort

Nederlandse Zoetwatervissen

Aal Anguilla anguilla
Afrikaanse meerval Clarias gariepinus
Alver Alburnus alburnus
Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea
Baars Perca fluviatilis
Barbeel Barbus barbus
Beekprik Lampetra planeri
Bermpje Barbatula barbatula
Bittervoorn Rhodeus amarus
Blankvoorn Rutilus rutilus
Blauwband Pseudorasbora parva
Blauwneus Vimba vimba
Bot Platichthys flesus
Brasem Abramis brama
Bronforel Salvelinus fontinalis
Bruine amerikaanse dwergmeerval Ameiurus nebulosus
Diamantsteur Acipenser gueldenstaedtii
Diklipharder Chelon labrosus
Donaubrasem Ballerus sapa
Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus
Dunlipharder Chelon ramada
Elft Alosa alosa
Elrits Phoxinus phoxinus
Europese Meerval Silurus glanis
Europese steur Acipenser sturio
Fint Alosa fallax fallax
Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus
Giebel Carassius gibelio
Goudharder Liza aurata
Goudvis Carassius auratus
Graskarper Ctenopharyngodon idella
Grootkopkarper Hypophthalmichthys nobilis
Grote marene Coregonus lavaretus
Grote modderkruiper Misgurnus fossilis
Karper Cyprinus carpio
Kaukasische dwerggrondel Knipowitschia caucasica
Kesslers grondel Ponticola kessleri
Kleine marene Coregonus albula
Kleine modderkruiper Cobitis taenia
Kolblei Blicca bjoerkna
Kopvoorn Squalius cephalus
Kroeskarper Carassius carassius
Kruiskarper karper-giebel hybride
Kwabaal Lota lota
Marmergrondel Proterorhinus semilunaris
Naakthalsgrondel Babka gymnotrachelus
Noord-Aziatische modderkruiper Misgurnus bipartitus
Noordzeehouting Coregonus oxyrinchus
Pontische stroomgrondel Neogobius fluviatilis
Pos Gymnocephalus cernua
Regenboogforel Oncorhynchus mykiss
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus
Rivierdonderpad Cottus perifretum
Riviergrondel Gobio gobio
Rivierprik Lampetra fluviatilis
Roofblei Leuciscus aspius
Serpeling Leuciscus leuciscus
Shimofurigrondel Tridentiger bifasciatus
Siberische steur Acipenser baerii
Sneep Chondrostoma nasus
Snoek Esox lucius
Snoekbaars Sander lucioperca
Spiegelkarper Cyprinus carpio carpio
Spiering Osmerus eperlanus
Sterlet Acipenser ruthenus
Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius
Vetje Leucaspius delineatus
Vlagzalm Thymallus thymallus
Winde Leuciscus idus
Witvinriviergrondel Romanogobio belingi
Zalm Salmo salar
Zeelt Tinca tinca
Zeeprik Petromyzon marinus
Zilverkarper Hypophthalmichthys molitrix
Zonnebaars Lepomis gibbosus
Zwartbekgrondel Neogobius melanostomus

Vissoorten

Vissoorten

In dit onderdeel 'vissoorten' vind je een schat aan informatie over de Nederlandse zoetwater- en zeevissen. Hun kenmerken, hoe je ze kunt determineren, kennisdocumenten en meer.

Via de Online Vissengids kun je zoeken op naam, familienaam of op basis van uiterlijke kenmerken via de determinatiesleutel de juiste vis opzoeken.

App

Vis TV presentator Marco Kraal geeft uitleg over de Vissengids App.


Cursus

Naast de Online Vissengids kun je online de Cursus Visherkenning afleggen, inclusief het bijbehorende examen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.