Visstandbeheercommissies (VBC's)

Voor de meeste Nederlandse wateren zijn visstandbeheerscommissies, meestal afgekort als VBC’s, ingesteld. Wat is het doel van deze VBC’s, wie zitten erin en wat doen ze precies?

-> Lees alles over VBC's op de speciale website www.visstandbeheercommissie.nl

In een VBC werken visrechthebbenden en waterbeheerders samen aan de visstand, het viswater en de visserij. In sommige gebieden nemen ook natuurbeheerders en recreatieschappen deel aan de VBC. De VBC heeft een duidelijk doel en dat is het bereiken van een aantrekkelijke visstand en het streven naar een duurzame visserij. De VBC maakt visplannen waarin staat hoe dit moet gebeuren.

Het werk van een VBC kan zeer veelzijdig zijn. Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven van onderwerpen waar een VBC zoal mee bezig kan zijn.

Wat betreft het benutten van schubvis, lees het vangen van (met name snoekbaars) door beroepsvissers, heeft de VBC een belangrijke rol. Dat geldt vooral voor de VBC’s die voor de rijkswateren zijn ingesteld. In deze VBC’s zitten namelijk ook bijna altijd beroepsvissers. Logisch dus dat ze zich ook bezighouden met het benutten van schubvis. Niet om de schubvis ‘weg te geven aan het beroep’ maar om er voor te zorgen dat eventuele visserij door beroepsvissers de belangen van de sportvisserij niet schaadt. In geen enkele VBC wordt vis aan het beroep ‘weggegeven’.

Wel zijn er in visplannen afspraken gemaakt met betrekking tot het behouden van bijvangsten door beroepsvissers. Goede voorbeelden van een dergelijke bijvangstregelingen zijn te vinden in Friesland en de Zuidelijke Randmeren. Hier zijn in de VBC’s goede afspraken tussen sport en beroep gemaakt over het meenemen bijvoorbeeld in fuiken gevangen snoekbaars. In combinatie met een goede controle blijken deze bijvangstregelingen goed te werken. In de zuidelijke Randmeren bijvoorbeeld is de stroperij aanzienlijk afgenomen en zijn de snoekbaarsvangsten sinds de invoering van het visplan verbeterd.

Beide voorbeelden laten zien dat samenwerking in een VBC loont. Eerlijk is eerlijk: het loopt lang nog niet overal op rolletjes en er zijn zeker nog veel hobbels te nemen. De VBC is daarbij ook zeker geen oplossing voor alle problemen die in of rond ons viswater spelen. Vast staat dat een goed werkende VBC de sportvisserij veel voordeel oplevert.

-> Lees hier een artikel met praktijkvoorbeelden over VBC's (Visionair februari 2008)

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide