Openbare aanbesteding voor een dienst op het gebied van visstandonderzoek met een ankerkuil in de Waal in het kader van het Interreg-project “De Rijn verbindt”Publicatiedatum: 17 mei 2023

Hierbij nodigen wij visserijbedrijven uit voor het indienen van een offerte voor het uitvoeren van in totaal 70 dagen visstandonderzoek met een ankerkuil in de periode september 2023 tot en met mei 2025. Een omschrijving van de werkzaamheden en de voorwaarden kunt u hier downloaden: omschrijving werkzaamheden en voorwaarden ankerkuilvisserij Waal

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project ‘De Rijn Verbindt’ wat mede gefinancierd wordt vanuit Interreg, Provincie Gelderland en het Duitse Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des landes Nordrhein-Westfalen.

Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van het voorkomen van visbestanden in het stromende deel van de Waal, met speciale aandacht voor trekkende vissoorten en gewonde of dode vis. Daarnaast zal het onderzoek zich richten op de hoeveelheid plastic afval dat zich in de ankerkuil verzameld. Hiervoor dient op verschillende ankerplaatsen in de Waal een ankerkuilvisserij te worden toegepast.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze aanbesteding dan kunt u die tot en met 31 mei schriftelijk (via e-mail) stellen aan Sportvisserij Nederland. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw vraag. Uw vraag en eventuele vragen van andere aanbieders worden schriftelijk (via email) beantwoord en gepubliceerd op deze website uiterlijk op 1 juni.

De offerte dient uiterlijk 7 juni om 12:00 uur bij ons binnen te zijn, u kunt de offerte per email sturen of in een gesloten enveloppe afgeven of per post sturen aan:
Sportvisserij Nederland
t.a.v. R. van Aalderen
Postbus 162
3720 BC Bilthoven

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.