Tuchtrechtspraak

Sportvissen brengt de sportvisser ontspanning en plezier en geschiedt meestal met respect voor de mens en de natuur. Soms is er echter sprake van misstanden die niet door de beugel kunnen. Om hiertegen op te kunnen treden wordt er binnen Sportvisserij Nederland hard gewerkt aan het opzetten van onafhankelijke tuchtrechtspraak. Als het tuchtrecht in werking treedt, zal dat breed worden gecommuniceerd.
 
Binnen dit tuchtrechtsysteem is een belangrijke rol weggelegd voor de Tuchtcommissie, de Commissie van Beroep en de Aanklager. Hun taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Tuchtreglement Sportvisserij Nederland. Hierin zijn ook de tuchtrechtelijke procedures weergegeven en staat een overzicht van strafbare gedragingen en de strafmaten.

Meer informatie over het tuchtrecht vind je hier:


Tuchtprocedure

De Tuchtprocedure kent vier hoofdstappen, namelijk: 1) constatering van een overtreding en melding via het elektronisch formulier, 2) de aanklager beoordeelt de melding, 3) De Tuchtcommissie behandelt de melding en 4) de Commissie van Beroep behandelt de melding als er hoger beroep wordt ingesteld. Er zijn op deze stappen een aantal andere routes mogelijk. Hieronder vind je daarvan een vereenvoudigde weergave.Bekijk hier:

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.