Karperonderzoek Groningen en Drenthe


Op zaterdag 28 februari zijn op vier plaatsen langs het Noord-Willemskanaal in totaal 240 spiegelkarpers uitgezet. Dit gebeurde onder grote belangstelling van enthousiaste sportvissers en de lokale media. Deze spiegelkarpers zijn onderdeel van een onderzoeksproject. 

Onderzoek naar trekgedrag

De 240 spiegelkarpers die nu op het Noord-Willemskanaal zwemmen zijn onderdeel van een onderzoek naar het trekgedrag van karper op dit kanaal. Twee jaar lang wordt de migratie van deze karpers gevolgd. Daardoor ontstaat meer inzicht in hoe de karpers zich gedragen op het kanaal.

Gemerkte karpers

Alle karpers hebben twee merkjes meegekregen. Een oranje uitwendig merkje met een uniek nummer. Sportvissers die een karper vangen kunnen het nummer van dit merkje doorgeven. Een deel van de karpers zal dit uitwendige merkje naar verloop van tijd verliezen. Daarom hebben de karper ook een 'pittag' meegekregen. Dit is een soort chip die met een scanner kan worden uitgelezen. Visstandonderzoekers die spiegelkarpers tegenkomen tijdens visstandbemonsteringen in de omgeving van het Noord-Willemskanaal kunnen deze karpers scannen. Tot slot hebben 36 karpers ook een zender meegekregen. Via ontvangers op 17 strategische locaties in de omgeving van het Noord-Willemskanaal kan daarmee de migratie van deze karpers gevolgd worden.

Afname karperbestand reden voor onderzoek 

De reden voor het onderzoek is dat sportvissers de afgelopen jaren steeds lastiger karpers weten te vangen op de scheepvaartkanalen in Groningen en Drenthe. Dat is niet vreemd, want sinds 2005 zijn er hier geen karpers meer uitgezet. Hoewel de karpers er goed groeien, planten ze zich nauwelijks voort op deze kanalen. De Hengelsportfederatie GroningenDrenthe en de KSN regio GroningenDrenthe hebben daarom een plan gemaakt voor het verbeteren van het karperbestand op de kanalen door de uitzet van karpers. Omdat het streven is dat de karpers vooral op de kanalen blijven en niet wegzwemmen naar de in verbinding staande kleine beekjes en meren, is met de waterschappen afgesproken om onderzoek te doen naar het trekgedrag van de karpers. 

Sportvisserij Nederland voert dit onderzoek uit samen met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe en De Karper Sportvisserij Nederland regio Grongingen Drenthe. op het Noord-Willemskanaal. De karpers zijn geleverd door de firma Carp Farm en tijdelijk opgeslagen in het Viskweekcentrum Valkenswaard. Help ook mee!

Mocht je ook een spiegelkarper vangen op (of in de omgeving van) het Noord-Willemskanaal geef het dan aan ons door. Dat kan door te bellen met 030-6058400 of een email te sturen naar karper @ sportvisserijnederland.nl. Fotografeer de linkerflank van de spiegelkarper, schrijf het driecijferige nummer van het merkje op en meet de lengte van de vis. Geef deze gegevens vervolgens aan ons door. Volledige meldingen worden beloond met een poster of de Veldgids Nederlandse Zoetwatervissen, de eerste 20 melders krijgen bovendien een knuffelkarper thuisgestuurd.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide