Het visplan

Visplannen worden vaak door overheden verplicht gesteld; toch is een visplan in de eerste plaats bedoeld om de mogelijkheden voor de visserij te verbeteren. Iedere visrechthebbende kan in overleg de gewenste doelen en maatregelen in het visplan (laten) opnemen. Een goed visplan levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de belangenbehartiging voor de sport- en beroepsvisserij. 

Een hoofdthema zijn visuitzettingen en visonttrekkingen: welke vissoorten, in welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op welke locaties, door welke visrechthebbende en met inachtneming van welke bijzondere voorwaarden? Een ander hoofdthema is de uitvoering van de visserij: wie vist waar, wanneer, waarmee? 

Naast de visserij en het visserijbeheer zullen ook onderwerpen zoals toegankelijkheid, bereikbaarheid en bevisbaarheid van wateren aan de orde komen. Dit is vooral voor de sportvisserij belangrijk. Eventueel worden in het visplan afspraken vastgelegd over onderzoek naar en monitoring van de visstand, registratie van vangst en onttrekking, controle en handhaving.

Het is in de praktijk niet zinvol aparte visplannen op te stellen voor individuele, geïsoleerde wateren. Daarom wordt één visplan per VBC opgesteld. Indien nodig kunnen factsheets aan het visplan worden toegevoegd met een uitwerking per waterlichamen of deelgebied. Een factsheet is een mini visplan, met kort en bondig een beschrijving van de visserij voor dat specifieke water.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.