Samenwerken aan een betere visstand en visserij 

Voor beroepsvissers en sportvissers staan de vis en de visstand altijd al op de eerste plaats. Begrijpelijk: zonder een goede visstand zijn er geen goede visserijmogelijkheden. Visserijorganisaties zetten zich in voor het verbeteren van de visstand, bijvoorbeeld door het aanleggen van vissenbossen, of door in te spreken op overheidsplannen.

Ook waterbeheerders en natuurbeheerders houden zich bezig met vis. Want de visstand is graadmeter voor de ecologische gezondheid van een water. Alle waterbeheerders in Nederland hebben doelen gesteld voor de visstand en spannen ze zich in voor het verbeteren van leefomstandigheden van vis.

Om de inzet voor een gezonde visstand goed af te stemmen zijn visstandbeheercommissies (VBC’s) opgericht. In een VBC overleggen sportvisserij, beroepsvisserij en het waterschap/Rijkswaterstaat om de visstand te behouden, te verbeteren en om de visserijmogelijkheden te bewaken. Het werkgebied van een VBC is meestal gelijk aan het beheergebied van het waterschap, of het is gelijk aan een groot water zoals de Randmeren of de IJssel. Namens de sportvisserij zit meestal een medewerker van een hengelsportfederatie in de VBC, aangevuld met vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging.

Deelnemende organisaties houden hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De rechten en plichten van visrechthebbenden (beroeps- en sportvissers) die voortvloeien uit de Visserijwet, blijven onverkort bestaan. 

De onderlinge afspraken tussen de deelnemende organisaties zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (convenant). Hierin staat onder andere wat het doel is van de VBC, welke organisaties meedoen en hoe wordt samengewerkt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide