Wat doet een VBC?

Iedere organisatie die deelneemt aan de VBC brengt waardevol informatie in over de visstand en de visserij: 
 • Bij de beroepsvisserij is vaak veel praktijkkennis over de visstand. Zoals nemen vangsten toe of juist af (gaat de visstand vooruit of juist achteruit)? Wat zijn paaigebieden en waar overwintert de vis? En daarbij kennen ze het gebied als hun broekzak en zien het vaak als eerste als zaken fout gaan (verontreiniging, stroperij).
 • Ook de sportvisserij brengt veel praktijkkennis in. Door de vele leden zijn er veel oren en ogen langs de waterkant. Sportvissers signaleren vaak als eerste problemen met de visstand. Ook vanuit de sportvissers is er informatie over hoe het gaat met de visstand: worden soorten meer of minder gevangen, neemt de lengte van de vis toe of af? Sportvissers zijn vaak zeer betrokken bij het water waar ze vissen en bereid om handen uit de mouwen te steken. 
 • Het waterschap beheert het water en heeft vaak precieze informatie over waterkwaliteit en inrichting. Verder investeert het waterschap veel in het verbeteren van de inrichting van een water.
Het samenbrengen van bovenstaande kennis en informatie is essentieel. De partijen vergroten daarmee hun kennis en kunnen het beheer van de visstand daardoor verbeteren. In de VBC gaat het dan ook vooral om het uitwisselen van kennis. In tweede instantie is het zaak om samen aan de slag te gaan, om knelpunten voor de visstand aan te pakken en op te lossen. Dit kan resulteren in inspirerende projecten zoals het samen aanleggen van vissenbossen, het inrichten van paaigebieden voor vis en het samen onderzoek doen naar migratieroutes van vissoorten. Daarbij kan het draagvlak voor beheermaatregelen door water- en natuurbeheerders door overleg en voorlichting vergroot worden, bijvoorbeeld bij grootschalige water- en oeverinrichting. Tot slot kan de VBC advies geven over het beheer van visserij en visstand.

Het werk van een VBC kan dus veelzijdig zijn. Onderstaand worden een aantal voorbeelden gegeven van  onderwerpen die in een VBC aan de orde kunnen komen:
 • Onderzoek naar de visstand;
 • Visvriendelijke inrichting, zoals het aanleggen van vissenbossen;
 • Visvriendelijk maaibeheer;
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van het viswater;
 • Het aanleggen van vissteigers of traillerhellingen;
 • Bestrijden van visstroperij;
 • Herstel vismigratie;
 • Spiegelkarperprojecten

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.