Vismigratie: vis moet kunnen zwemmen, van A naar B én ook weer terugEen gezond leefmilieu met voldoende paai-, opgroei-, voedsel- en overwinteringsgebieden is van levensbelang voor vissen. Minstens zo belangrijk is dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen deze gebieden.

Het huis van de vis is de afgelopen decennia behoorlijk opgeknapt. De waterkwaliteit is verbeterd doordat industriële lozingen zijn aangepakt en huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd. Ook de leefomgeving van vissen is er door diverse maatregelen – zoals het aanleggen van visvriendelijke oevers en baggeren van watergangen – sterk op vooruit gegaan. De hiervoor genoemde punten zijn door de georganiseerde sportvisserij op de agenda gezet bij zowel de waterbeheerders als de politiek.

Opheffen obstakels

Vismigratie is een ander belangrijk punt dat door de sportvisserij bij de verschillende betrokken partijen onder de aandacht is gebracht. Wil de visstand optimaal kunnen profiteren van de genoemde verbeteringen, dan is het essentieel dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen. De paai-, opgroei-, voedselen overwinteringsgebieden verschillen van karakter en bevinden zich doorgaans niet direct bij elkaar in de buurt. Het opheffen van obstakels – bijvoorbeeld dammen, stuwen en sluizen – die vismigratie belemmeren, is daarom noodzakelijk.

Werk in uitvoering

De aandacht voor vismigratie is opgepakt door water- en natuurbeheerders; zowel nationaal als internationaal. Het beste voorbeeld hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin spelen vissen als onderdeel van een gezond ecosysteem een belangrijke rol. Mede
dankzij onderzoek en expertise vanuit de sportvisserij zijn de belangrijkste migratieknelpunten in kaart gebracht, worden vistrappen aangelegd en zijn steeds meer gemalen voorzien van visveilige pompen. Ook de barrière tussen zout en zoet wordt langzaam maar zeker geslecht. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan zijn de Haringvlietsluizen die in 2018 eindelijk op een kier worden gezet.

Waterkracht

De eerste resultaten van deze inspanningen worden zichtbaar. Trekvissen als de barbeel en de winde zijn terug en ook de zeeforel en de zalm lijken aan een – zij het voorzichtige – comeback bezig. Overigens profiteren standvissen als baars, snoek en karper eveneens van de aanleg van vistrappen. Maar hoewel er veel is bereikt op het gebied van vismigratie, zijn we er nog lang niet.
De waterkrachtcentrales in onze stromende wateren blijven een groot probleem. Nog altijd worden veel (trek)vissen vermalen in de turbines. Zeker wanneer er meerdere centrales in dezelfde rivier staan, kan het effect op de visstand desastreus zijn. Daarom pakt Sportvisserij Nederland deze bedreiging van de visstand keihard aan. Zonder goed werkende visgeleidingssystemen levert waterkracht immers geen groene, maar bloedrode stroom!

Vrij baan voor vissen

In Nederland en Europa houden tienduizenden sluizen, dammen en andere obstakels stroomopwaarts zwemmende vissen onnodig tegen. Snel slopen die handel, zeggen Sportvisserij Nederland, de World Fish Migration Foundation en partners. Daarom is een aanvraag ingediend voor een éénmalige schenking bij de Nationale Postcode Loterij. Lees meer over dit project via onderstaande button


Dossier waterkacht: geen nieuwe waterkrachtcentrales in onze rivieren

Waterkracht kan een rol spelen in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening, mits aan strenge ecologische voorwaarden wordt voldaan. In ons land heeft waterkracht echter zo’n negatieve impact op de biodiversiteit, dat Sportvisserij Nederland en andere natuurorganisaties tegen de aanleg van nieuwe waterkrachtcentrales zijn. Lees hieronder meer in ons Dossier WaterkrachtRuim baan voor vis

Vissen zijn een belangrijk onderdeel van schone, gezonde wateren. Dammen, stuwen, sluizen en gemalen zijn nodig om ons tegen overstromingen te beschermen. Tegelijk maken ze de wateren moeilijker bereikbaar voor vissen.

Om vissen een vrije doorgang te bieden, hebben Rijkswaterstaat en de waterschappen de afgelopen decennia in het hele land vispassages aangelegd. Zo kunnen vissen van het ene naar het andere water trekken. Ze kunnen zelfs via beken en rivieren de grens over naar Duitsland en België.

Op de kaart hieronder staan een aantal voorbeelden waar de vis rustig zijn trektocht kan vervolgen. Ook staan er voorbeelden van nevengeulen waar het goed toeven is voor de vis. Lees meer op Rijkswaterstaat.


World Fish Migration Day: zaterdag 25 mei

Zaterdag 25 mei is het Wereld Vismigratiedag, de dag waarop het belang van vrije vismigratie wereldwijd in de spotlights staat. Sportvisserij Nederland organiseert twee evenementen, in Doetinchem en Ochten, waarbij jij kunt komen kijken.Swim Way Oude IJssel: meervallen krijgen zenders

Dat de Europese meerval (Silurus glanis) in Nederland nog steeds in opkomst is, is wel bekend onder de meeste sportvissers. Meerval wordt met succes gericht bevist en de vis wordt regelmatig als bijvangst gevangen onder roofvissers en karpervissers. De een ziet ze als een aanwinst voor de hengelsport en de ander is vooral bezorgd over de invloed van deze vis op de visstand. Om deze reden wordt een inventarisatie gedaan naar de verspreiding van meerval in Nederland.De Rijn Verbindt: het onderzoek met de ankerkuil in de Waal!

Het InterReg project De Rijn Verbindt (DRV) zet in op een versterking van de Duits-Nederlandse samenwerking. DRV heeft als één van hoofdthema’s een Gezonde Rijn. Een rivier die goed is voor mens en dier, door het verminderen van problemen zoals herstel van trekvissen, plasticvervuiling en visschade door scheepvaart. Dit project zorgt voor nieuwe kennis, onder andere door onderzoek met een ankerkuil, over de stroomafwaartse migratie van vis.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.