Visonderzoek

Sportvisserij Nederland is al decennialang een belangrijk kenniscentrum voor tal van aspecten rond vis, water- en visstandbeheer. Die kennis verzamelen we op verschillende manieren, waar visonderzoek een belangrijk onderdeel van is. Verspreid over ons land voeren wij jaarlijks diverse onderzoeken uit, variërend van lokale visstandbemonsteringen op vijvers van hengelsportverenigingen tot grootschalige onderzoeken naar de aanwezig vispopulaties, hun leefgebieden en migratiemogelijkheden. De verzamelde kennis helpt ons bij de inzet voor behoud en verbetering van vispopulaties in ons land.

Bij onze onderzoeken werken we regelmatig nauw samen met natuurorganisaties en waterbeheerders, bijvoorbeeld om de migratiemogelijkheden te verbeteren voor vissoorten als aal, winde en zeeforel of zelfs om soorten te herintroduceren. Kennis van het zwemgedrag van vis is hierbij cruciaal en daarom brengen we bij gevangen vissen regelmatig merkjes in of aan voordat we ze weer loslaten. Het gebruik van merkjes om op afstand kennis over (zwem)gedrag van vis te verzamelen wordt ook wel telemetrisch onderzoek genoemd. Meer over dit type onderzoek is hier te lezen.


Twee voorbeelden van merkjes die wij in onze telemetrische onderzoeken gebruiken.

Dierproeven voor behoud van dieren

Bij dierproeven denken veel mensen al snel aan het gebruik van dieren in laboratoria, bijvoorbeeld voor medisch-wetenschappelijk onderzoek voor de mens. Dat er ook dierproeven plaatsvinden ten behoeve van dieren zelf is veel minder bekend, en juist dat is het geval bij onze telemetrische onderzoeken. Het aanbrengen van een merkje of zender bij vissen gebeurt namelijk vaak via een operatie onder verdoving, wat volgens de wet als een dierproef geldt. In ons geval voeren we dus dierproeven uit voor het behoud van dieren.
Om deze onderzoeken te mogen uitvoeren beschikt Sportvisserij Nederland als vergunninghouder onder de Wet op de Dierproeven over bevoegd en bekwaam personeel. De betreffende medewerkers hebben speciale opleidingen gehad en beschikken over specifieke kennis en vaardigheden voor het zorgvuldig uitvoeren van de benodigde operaties.Een medewerker van Sportvisserij Nederland brengt operatief een merkje in bij een verdoofde vis.

Video

In onderstaande video laten we zien hoe het aanbrengen van een zender bij vis in zijn werk gaat.

Contact

Wil jij meer weten over onze visonderzoeken of misschien zelfs een keer zo’n onderzoek bijwonen? Neem dan contact met ons op via info@sportvisserijnederland.nl en vermeld daarbij Visonderzoek

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.