Rijkswaterstaat verlaagt kribben Waal

Nieuws:

In het kader van hoogwaterbescherming van het rivierengebied gaat Rijkswaterstaat kribben in de Waal verlagen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de sportvisserij op deze rivier.

In de Waal worden tussen de Pannerdensche Kop en Gorinchem alle kribben aan beide zijden van de rivier – in totaal ongeveer 750 kribben – met gemiddeld één meter verlaagd. Bij laagwater zullen ze nog zichtbaar zijn, maar bij een normale waterstand komen de kribben onder water te staan.

In de huidige situatie zijn de kribben gemiddeld 230 dagen per jaar voor sportvissers toegankelijk, sportvissers maken veel gebruik van de kribben voor het vissen. Na de kribverlaging is de situatie veel slechter. De sportvisser kan dan gemiddeld nog maar 45 dagen per jaar op de krib terecht. Per jaar kan de toegankelijkheid overigens sterk verschillen, door verschil in waterstand. Verder zullen de kribben door de manier van verlagen veel ruwer worden en daardoor minder goed begaanbaar.

 

Al met al kan de kribverlaging een grote negatieve impact hebben op de sportvisserij langs de Waal. De Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland zijn daarom al in 2007 in overleg getreden met Rijkswaterstaat om na te gaan hoe de sportvisserij gecompenseerd kan worden.

Proef kribverlaging

De kribverlaging is een grote ingreep en de effecten zijn moeilijk voorspelbaar. Daarom start Rijkswaterstaat met een proef, waarbij eerst 100 kribben verlaagd worden tussen Nijmegen en Dodewaard. Deze kribben worden zo eenvoudig mogelijk verlaagd. Dat wil zeggen uitgraven en steenstort erover. Dit betekent dat de kribben veel ruwer worden dan in de huidige situatie. De proef is 10 augustus 2009 gestart en loopt tot eind 2010. Meer informatie vindt u in de RWS-brochure (PDF).

Inzet sportvisserij

De belangen rond het project Ruimte voor de Rivier zijn groot. De veiligheid voor de inwoners van het rivierengebied gaat voorop, daarbij komt dat het een kostbaar project is. In totaal wordt 2,1 miljard euro geïnvesteerd. De kribverlaging is een deelproject, met een budget van 75 miljoen euro. Hoewel het sportvisserijbelang groot is, zijn we wel zo realistisch dat in de belangenafweging het sportvisserijbelang niet de doorslag geeft. De kribverlaging stoppen is dan ook geen optie.

Sportvisserij Nederland zet in op verzachting en compensatie. Verzachting in de vorm van het op hoogte laten van enkele kribben, de aanleg van verhoogde visplateaus op de kribben, goede begaanbaarheid van de krib en een zo groot mogelijke tijd dat de kribben bevisbaar zijn. Bij compensatie zetten we in op een verbetering van de toegang tot de Waaloever, het toegankelijk maken van nieuwe nevengeulen voor sportvissers, het aantakken op de Waal van uiterwaardplassen, vergroting van het aantal parkeerplaatsen langs de Waal en behoud van wedstrijdtrajecten langs de Waal.

Het project heeft een looptijd tot 2015. Ondanks dat we geen garanties hebben over wat we van de inzet waar kunnen maken, hebben we toch vertrouwen dat we het hoogst haalbare gaan bereiken. Rijkswaterstaat is namelijk goed op de hoogte van de belangen van de vissers en zal zich waar mogelijk daar voor in willen zetten.

Afspraken met Rijkswaterstaat

We hebben goede contacten met de projectleiding van Rijkswaterstaat. In een overleg met de projectdirecteur van Rijkswaterstaat is afgesproken dat:

  • Een werkgroep die bestaat uit medewerkers van Federatie Midden Nederland, Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat gaat voor de pilot kribverlaging de volgende zaken uitwerken:

o Mogelijkheden uitwerken om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle niet verlaagde kribben (ca 8 stuks) en alle deels verlaagde kribben (23 stuks) te regelen.

o Uitwerken van een experiment, waarbij eenvoudige voorzieningen voor sportvissers worden toegepast op vier te verlagen kribben.
o Inventarisatie en uitwerking van andere compensatiemogelijkheden voor sportvissers.

  • De werkgroep rapporteert voor 20 oktober 2009 waarna de projectleiding de voorstellen probeert in te passen in de pilot kribverlaging.
  • Rijkswaterstaat zal nagaan of Sportvisserij Nederland en/of VBC Waal kan worden betrokken bij de monitoring van de visstand.

Planning

  • De proef met de kribverlaging is op 10 augustus 2009 gestart en loopt tot eind 2010. Vanaf 2011/2012 zullen de overig 650 kribben verlaagd worden.
  • De werkgroep rapporteert 20 oktober 2009 over de mogelijkheden voor speciale voorzieningen voor de sportvisserij.
  • Eind 2009 is duidelijk wat er concreet bereikt is voor de sportvisserij rond de proef met de kribverlaging.
  • Voor april 2011 zal geëvalueerd worden wat de effecten van de proef met kribverlaging op de sportvisserij en de visstand zijn.
  • 2009-2015 inzet op vergroting van de bereikbaarheid van de rivieroever en andere compensatiemaatregelen

Meer informatie

Bij de nieuwsberichten bovenaan vindt u meer informatie over het project en de acties die door ons worden ondernomen. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u die via het informatieformulier aan ons doorgeven.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.