Visionair 48: baggerstort, langsdammen, blauwvintonijn, kier Haringvliet en meer

4447
30 jun 2018

Het vakblad van Sportvisserij Nederland. Visionair is het magazine over biologie en beheer van vissen voor mensen die werkzaam zijn in de waterwereld of hiervoor een bijzondere belangstelling hebben. In dit nummer staan de volgende artikelen:

Stille wateren hebben diepe gronden

Gokken met baggerstort in diepe plassen

Eind maart dit jaar kwam het verondiepen van zandwinputten in het nieuws na berichten over grootschalige import van vervuilde grond en bagger uit Frankrijk en België. Onderzoekers pleiten voor meer onderzoek en herwaardering van diepe wateren, voordat wordt besloten tot baggerstort.

Langsdammen in de Waal

Kansen voor juveniele vis in druk bevaren rivieren

In 2014 zijn door Rijkswaterstaat drie langsdammen aangelegd in de Waal tussen Wamel en Ophemert. Langsdammen zijn waterhuishoudkundige kunstwerken die met stortstenen parallel aan de rivieroever worden aangelegd. Daardoor wordt de rivier
gesplitst in een hoofd- en oevergeul. Deze nieuwe constructies bieden veel kansen voor vissen.

Hoop voor wereldvis

Ondergang en terugkeer van de blauwvintonijn

De blauwvintonijn - sushivis bij uitstek - was bijna uitgestorven. “Maar hij is terug. Ook in de Noordzee”, constateert Steven Adolf, journalist én onderzoeker bij Wageningen University. Dat is het goede nieuws. Maar er wordt ook alweer gretig op al die bluefins geloerd.

Kiertje?

Een alternatieve aanvoer voor het Haringvliet

Dit najaar gaan de Haringvlietsluizen op een Kier. Bijna 50 jaar na de afsluiting krijgen haring, zalm, zeeforel en steur weer de kans om de monding van de Rijn en Maas binnen te zwemmen. Het stroomgebied ligt open, tot aan Duitsland en Zwitserland toe. En toch 
zijn er grenzen. Door de zoetwatervoorziening zal de Kier naar verwachting zo’n 100 dagen per jaar worden gesloten. Het Wereld Natuur Fonds pleit met andere natuurorganisaties al jaren voor een alternatieve aanpak: de permanente oostelijke aanvoer.

Waterkracht ontkracht

Nederland is geen typisch waterkrachtland. Wij missen in onze platte delta namelijk het hoogteverschil en het daarbij horende verval in onze waterlopen om op grote schaal energie uit waterkracht op te wekken. Toch wordt er op een groot aantal plaatsen in Nederland energie uit waterkracht gewonnen. Met alle gevolgen voor de vis van dien.

Eten we alweer vis?

Van armeluisvoedsel tot een rijk gedekte dis

Het eten van vis wordt om allerlei redenen aangeraden, niet alleen voor een gezond voedingspatroon (zegt de Gezondheidsraad), maar ook voor het milieu (zegt het Voedingscentrum). Alle verhalen van tegenwoordig over omega-3 vetzuren en de klimaatimpact zijn
natuurlijk zeer terecht, evenals de waarschuwingen voor overbevissing.

Vistrappen printen

In ons overgeorganiseerde landje hebben we in de loop der jaren ons water getemd. Er zijn polders aangelegd, molens vervangen door elektrische gemalen, oevers verhard en wegen aangelegd. Daarmee zijn natuurlijke routes voor vis tussen leef- en paaigebied verloren gegaan. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een belangrijke motor geweest achter het herstel van deze routes.

Grevelingen weer meer zee

“Dieper dan zes meter zit geen leven”, zegt de visser, die de zuurstofarme zone in het water al tien jaar met een meter per jaar dichter bij de oppervlakte ziet komen. De duiker kent steeds meer ‘velden’ met alleen nog witte schimmels - bacteriematten. De ecoloog kent op de bodem een soort blubberlaag van organisch materiaal en heeft het over een kerkhof onder water. Europa’s grootste zoutwatermeer
is snel Europa’s Dode Zee aan het worden. Het kabinet gaat de Grevelingen echter aan de zuurstof leggen.

Vissen is gezond

"Ga toch vissen, adviseert de dokter"

Regelmatig berichten media dat Nederlanders te weinig bewegen en dat dit gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Vooral een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve klachten scoren hoog. Sportvissen blijkt een goede remedie.

From Sea to Source 2.0

"Verdwijnen van vismigratie bedreigt miljoenen mensen"

From Sea to Source 2.0 is met 359 pagina’s een kloeke bijbel geworden. Het boek werd in april tijdens World Fish Migration Day gepresenteerd en illustreert andermaal het belang van vrij stromende rivieren voor vis, natuur én mens. Visionair sprak met hoofdredacteur Peter Gough.

Stille lente

Effect van microverontreinigingen op vissen

Eind vorig jaar luidde de Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) de alarmbel over de waterkwaliteit in Rijn en Maas. De kwaliteit van het rivierwater is de laatste decennia weliswaar zichtbaar verbeterd, maar er dienen zich steeds meer nieuwe, vervuilende stoffen aan. Stoffen die mogelijk een bedreiging vormen voor de visstand.

De vis wordt duur betaald

Momenteel ben ik bezig met het maken van een film over de Marker Wadden. Een nieuw natuurgebied dat in het Markermeer wordt
opgespoten, ten behoeve van de natuur en vanaf dit najaar voor extensieve recreatie. Niet alleen voor dieren dus maar ook voor ons welzijn. Een mooi initiatief. Afgelopen jaar, terwijl de werkzaamheden nog volop in gang waren, begon ‘de natuur’ zijn aandeel al op te eisen.

Duizenden visdiefjes, kluten en wat dies meer zij, besloten maar vast hun nageslacht op de eilanden in aanleg groot te brengen. Dat deed het natuurfilmershart in me goed. Maar nog imposanter vond ik de enorme hoeveelheid insecten die er opdoken. Gigantische massa’s dansmuggen zweefden er al over de eilanden. Ook onder water gebeurt er veel.

Zijlijnen:

De zijlijnen van Visionair no. 48 gaan over. Palingvisserij van weleer, geen rode vis op het menu en een nieuw initiatief van Havenbedrijf Rotterdam.

Abonnement


Wil je als sportvisser ook eens meer verdiepen in de achtergronden van vis en water? Neem dan vooral een abonnement op Visionair!

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.