Verontrusting over verondiepingen

2687
28 feb 2020

Recent is er mede door een aantal uitzendingen van Zembla veel aandacht voor projecten waarbij diepe plassen worden verondiept met grond en slib. De verondiepingen worden uitgevoerd in de naam van natuurherstel, maar regelmatig blijkt dat door stortingen van (plastic) afval en vervuilde grond juist natuurschade ontstaat.

Momenteel lopen er in Nederland zo’n zestig verondiepingsprojecten. Deze zijn niet per definitie negatief – ook niet voor de visstand of de hengelsport in breder perspectief – maar kunnen dat wel zijn. Per geval zal moeten worden beoordeeld wat de exacte herkomst en samenstelling van het gebruikte verondiepingsmateriaal is en wat de effecten hiervan zijn.

Plastic en granuliet

In het geval van het project Over de Maas, waar Zembla uitgebreid over heeft gerapporteerd, zijn deze effecten op dit moment lastig te beoordelen. In eerdere instantie is met plastic vervuild slib van dubieuze herkomst gestort, maar die stort lijkt inmiddels gestaakt. Op dit moment wordt wel een grote hoeveelheid granuliet in de plas gebracht. Het effect van deze fijngemalen steensoort en het daarbij gebruikte bindmiddel op het milieu is op dit moment onvoldoende bekend.

Wob-verzoek

Om duidelijkheid te krijgen over de exacte gang van zaken heeft Sportvisserij Nederland in overleg met Sportvisserij Zuidwest Nederland – houder van de visrechten in de aangrenzende Maas – een Wob-verzoek gedaan. Ook is voorlopig bezwaar ingediend tegen de vergunning die het storten van granuliet mogelijk maakt. Bovendien wordt dit thema politiek nauwlettend gevolgd. Zo zijn belangenbehartigers van Sportvisserij Nederland op 9 maart in de Tweede Kamer aanwezig bij een hoorzitting over dit onderwerp.

Vervolgstappen

Als de opgevraagde informatie erop wijst dat de stort tot negatieve effecten voor het watermilieu en de hengelsport kan leiden, wordt het nemen van juridische vervolgstappen niet uitgesloten. In het verleden heeft Sportvisserij Nederland zich meerdere malen met succes ingezet tegen verondiepingsprojecten. Zo werd een grootschalige stort van slib in het Gooimeer na stevig verzet afgeblazen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide