Vissterfte vanwege hitte

8380
10 aug 2020

Als gevolg van de aanhoudende hitte zijn op diverse plaatsen in het land vissen in de problemen gekomen, met soms vissterfte als triest resultaat. Een zuurstoftekort of het droogvallen van waterpartijen zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Hengelsportfederaties en -verenigingen zijn daarop in actie gekomen om vissen te redden.

Door een gebrek aan regenwater kwamen in het oosten en zuiden van ons land veel kleinere, ondiepe wateren (bijna) droog te staan en bleven de vissen achter in zuurstofarme poeltjes die steeds verder opdrogen. Op andere plekken trad zomersterfte op. Hierbij daalt het zuurstofgehalte in het water (vaak met een veen- of modderbodem) plotsklaps snel doordat de watertemperatuur stijgt en de oplosbaarheid van zuurstof afneemt. Bovendien verslechtert de situatie vaak doordat bij de afbraak van bodemmateriaal door bacteriën veel zuurstof aan het water wordt onttrokken.

Sterfte voorkomen

Op veel plaatsen in Nederland zijn hengelsportfederaties en sportvissers in actie gekomen en hebben zij meegeholpen met het verplaatsen van vissen uit bijna drooggevallen wateren. Om hengelsportverenigingen te helpen zomersterfte te voorkomen, hebben we in onze rubriek Verenigingsservice twee infobladen met tips staan. Zie je zelf een geval van (dreigende) vissterfte? Meld dit dan direct aan de betreffende waterbeheerder (waterschap of gemeente) en je hengelsportfederatie of -vereniging. Je kunt vissterfte ook melden bij het Meldpunt Water (0800- 0341), zodat Rijkswaterstaat de vissterfte landelijk in beeld kan brengen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.