Verslag algemene ledenvergadering

970
03 jun 2024

Afgelopen zaterdag vond in het hart van de Nederlandse sport – op sportcentrum Papendal – de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. De bijeenkomst voor de leden van de organisatie verliep voorspoedig en in een prettige sfeer. Doordat alle agendapunten werden geaccordeerd kan de georganiseerde sportvisserij verder op weg naar de vorming van één slagvaardige en toekomstbestendige organisatie.

De algemene ledenvergadering is een moment om terug te kijken op het vorige jaar en vooruit te kijken naar wat komen gaat. Dat eerste werd mede gedaan middels de presentatie van het jaarverslag. Dit werd gepubliceerd in twee nieuwe verschijningsvormen: als een papieren ‘VISkoffertje’ en online. In het kunstig ontworpen koffertje staan beknopt de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten beschreven, online is er vanzelfsprekend meer ruimte om terug te blikken op 2023. Beide versies werden goed ontvangen door de aanwezige leden. Ook het jaarplan dat voor 2024 is opgesteld kon op veel bijval en complimenten rekenen.

Wijziging huishoudelijk reglement

De agenda en de punten die daarop stonden werden dan ook vlot aangenomen. De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement riepen wel wat vragen op. Doordat het bestuur begin dit jaar het Tuchtreglement Sportvisserij Nederland heeft goedgekeurd ontstond de situatie dat bepaalde zaken – zoals de omschrijving van de taken en bevoegdheden van de Tuchtcommissie en Commissie van beroep en de uitwerking van de tuchtprocedures – in beide reglementen is opgenomen. Dat is niet alleen onnodig, maar bestuurlijk gezien ook onhandig. Daarom zijn de inhoudelijke bepalingen inzake het tuchtrecht verwijderd. Na een toelichting hierop door een jurist van Sportvisserij Nederland werd hier mee ingestemd.

Discussie inbreng viswater

Het strategisch kader dat is opgesteld om de gezamenlijke route van de sportvisserij-organisaties van 2024 tot 2030 te schetsen, werd met een aanpassing ook aangenomen. De wijziging betreft het inbrengen van viswater in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Daar was een gezonde discussie over. Na een schorsing werd besloten om aan dit onderdeel de zin toe te voegen dat Sportvisserij Nederland een inspanningsverplichting heeft om met haar verenigingen in gesprek te gaan over visrechten en het inbrengen van viswater, met als doel dit voor zoveel mogelijk sportvissers bereikbaar te maken. Deze toevoeging zal door de strategiegroep worden opgenomen in het eindproduct. En daarmee hebben we één gezamenlijke visie/missie/strategie!

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.