Uitgelicht - Achter de schermen

24 feb 2010

De zon staat nog laag aan de hemel. Boomknoppen lopen uit. Een mooie vroege voorjaarsdag begint. De dobber beweegt en gaat onder. De lijn staat strak. Snel aanslaan. Beet!

Langzaam wordt de vis binnengehaald en met natte handen op de onthaakmat gelegd. Een prachtig exemplaar. Genieten. Voorzichtig wordt de vis onthaakt en weer terug gezet. Het wordt een heerlijke visdag.

Veel sportvissers beseffen echter niet wat er allemaal door hun hengelsportorganisaties achter de schermen wordt gedaan om het vissen mogelijk te maken. Allereerst proberen hengelsportverenigingen en federaties van zoveel mogelijk wateren de visrechten huren, zodat de sportvissers hierin kunnen vissen.

Veel visrechten worden ‘uitgewisseld’. Als een sportvisser lid wordt van één hengelsportvereniging, mag hij hierdoor ook in de meeste wateren van de andere bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportorganisaties vissen. Voor 35 tot 45 euro per jaar kun je hierdoor in de meeste Nederlandse binnenwateren met je VISpas en Landelijke Lijst van Viswateren terecht. Binnen Europa vormt dit een volstrekt unieke situatie.

BETER VISWATER

De hengelsportorganisaties onderzoeken ook het viswater en de visstand. Welke soorten zitten er, hoe is de opbouw, kent het water voldoende voedselaanbod, beschutting en paaimogelijkheden. Sportvisserij Nederland helpt hen hierbij. Soms moet er vis worden uitgezet. Heel vaak gaat het ook om verbetering van de inrichting of het beheer van het water. Dan wordt er gesproken met de waterbeheerder.

Over het maken van vistrappen bij stuwen, wegbaggeren van (verontreinigd) slib, graven van diepere overwinteringplekken, weer laten kronkelen van een beek of de aanleg van meer natuurlijke oevers langs kanalen of andere grote watergangen. Vanzelfsprekend wordt er daarbij ook gekeken naar de toegankelijkheid van het water voor sportvissers.

De aanleg van parkeerplaatsen, hekken of overstapjes in prikkeldraadomheiningen, het open houden van veerstoepen en voetpaden, maar ook het bouwen van trailerhellingen of vissteigers vormen daarom belangrijke actiepunten binnen de hengelsportorganisaties.

VIS TV

Niet iedereen in Nederland ziet het vissen zitten en sommigen bepleiten zelfs een verbod. Daarom laat Sportvisserij Nederland via een veelbekeken programma als Vis TV aan de Nederlandse samenleving zien wat het vissen werkelijk inhoudt, welke prachtige vissen er in onze wateren voorkomen, wat de sportvissers beweegt en hoe zorgvuldig zij met de vis omgaan en zich voor de visstand inzetten.

Met Hét Visblad wordt voorlichting gegeven aan sportvissers en worden zij in hun hobby gestimuleerd. De jeugdopleiding is van belang om kinderen kennis bij te brengen over water en vissen, en om ze goed en verantwoord te leren vissen.

LOBBY

Veel regels worden in Brussel en Den Haag gemaakt. Sportvisserij Nederland is hier actief om de belangen van de Nederlandse sportvissers te behartigen. Wij hebben voorstellen gedaan om de diverse minimummaten en gesloten tijden te vereenvoudigen, om de gesloten tijd op de worm als aas op te heffen en de meerval onder de Visserijwet te plaatsen zodat er gericht op kan worden gevist. Hopelijk kan hier komend jaar het een en ander van worden gerealiseerd.

In 2007 en 2008 moest hard worden gelobbyd om te voorkomen dat het gebruik van weerhaakjes, meertandige haken voor het vissen op roofvis en het houden van viswedstrijden door de Tweede Kamer zou worden verboden. Ook nu weer met de gemeenteraadsverkiezingen zijn er politieke partijen die het vissen minder zien zitten. Bekijk daarom goed de partijprogramma’s voordat u stemt.

Uw hengelsportorganisaties doen hun best om te zorgen dat u lekker kunt vissen en kunt blijven vissen. Het is dan ook belangrijk dat u lid blijft en dat nog meer sportvissers lid worden van een hengelsportvereniging. Daarom: Vissen? Altijd de VISpas mee!

Nol Sweep
Voorzitter Sportvisserij Nederland

-> Meer uitgelicht

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide