Uitgelicht - Goud onder water

25 mei 2010

Vissen zijn prachtige dieren en voor sportvissers het goud onder water. Goud dat pas gaat glimmen wanneer een gevangen vis boven komt: de schittering van de schubben, mooie kleuren en fraaie tekening. Het doet iedere sportvisser glunderen en bezorgt hem of haar een twinkeling in de ogen. Toch is het onder water niet al goud wat er blinkt en zijn er tal van bedreigingen voor de visstand.

Waterschappen zijn druk bezig om de waterkwaliteit te verbeteren en ervoor te zorgen dat wateren meer natuurlijk worden ingericht en beheerd. Hiermee worden niet alleen grote maatschappelijke, maar nadrukkelijk ook onze belangen gediend aangezien de georganiseerde hengelsport hier jarenlang voor heeft gepleit. De resultaten hiervan worden steeds meer zichtbaar.

Soorten die vroeger nauwelijks meer in onze stromende wateren voorkwamen – zoals zeeforel, barbeel, winde, kopvoorn en soms zelfs zalm – keren terug. In stilstaande wateren zie je steeds meer water- en oeverplanten en zijn snoek en ruisvoorn bezig met een opmars. Anderzijds wordt het daar voor sommige soorten zoals brasem en snoekbaars moeilijker.

Actief biologisch beheer (ABB)

Onder druk van de Europese Kaderrichtlijn Water leggen enkele waterschappen zich in onze ogen echter wel erg hoge eisen op. Heldere plantenrijk water is het adagium, maar hierbij wordt te weinig van uitgegaan dat de meeste Nederlandse wateren van nature erg voedselrijk en soms troebel zijn. Toch zetten deze waterschappen in hun streven hun doelen maximaal te realiseren, mede in het kader van forse bezuinigingen waarvoor zij zich geplaatst zien, een goedkope maatregel als actief biologisch beheer (ABB) in.

Door 95 % van de brasem, voorn en karper te verwijderen zou het water helder en plantenrijk kunnen worden gemaakt. Desnoods zou het water door middel van beheervisserijen opnieuw grootschalig kunnen worden afgevist, wanneer het weer troebel zou worden.

Verzet

Sportvisserij Nederland heeft zich hard tegen deze maatregel verzet. ABB heeft niets van doen met natuurlijk, duurzaam water- en visstandbeheer en staat in feite haaks op de Kaderrichtlijn Water. Voor verbetering van het water moeten de problemen bij de bron worden aangepakt: zuivering, minder mest inspoeling, baggeren, overdimensionering, natuurlijke oevers, open verbindingen en een meer natuurlijk peilbeheer. De gewenste plantengroei en visstand die er van nature thuishoort, komt dan vanzelf. Bij ABB en beheervisserijen worden alleen maar de symptomen (helder water) aangepakt en eigenlijk een heel kunstmatige, onnatuurlijke situatie gecreëerd.

Belangrijke resultaten

Drie waterschappen hebben recent besloten ABB proeven in sloten en kanalen te staken. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer op 22 april met een grote meerderheid een motie van PvdA en CDA aan, die ABB slechts onder zeer strenge voorwaarden toestaat en beheervisserijen om het water helder te krijgen verbiedt. De VVD, GroenLinks en D66 steunden de motie; PVV, SP, Christen Unie en SGP niet. Zo werd door Sportvisserij Nederland een belangrijk resultaat bereikt voor de vis en de sportvissers en blijft het goud onder water behouden.

Politiek belang

Ook hieruit blijkt weer dat de politiek voor de sportvisserij van belang is. Minister Gerda Verburg (CDA) nam bij moties van de Partij voor de Dieren altijd een voor de sportvisserij gunstige positie in, mede gebaseerd op informatievoorziening vanuit Sportvisserij Nederland. Ook heeft zij zeer recent de roofblei onder de Visserijwet geplaatst. Er wordt bekeken of dit ook kan voor de meerval en bovendien of diverse minimummaten en gesloten tijden kunnen worden vereenvoudigd.

Bij herstelmaatregelen voor de aal gaf de Nederlandse politiek – afgezien van GroenLinks – minder thuis en moest een gesloten tijd voor de beroepsvisserij vanuit Brussel worden geforceerd door samenwerking van natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland. Ook wordt het grote sociaal en economisch belang van de sportvisserij – zeker in relatie tot steunmaatregelen aan de beroepsvisserij – door politici in Den Haag nog altijd te weinig onderkend. Op tal van wateren is dan ook aantoonbaar sprake van een te zware druk op de visstand, met het IJsselmeer als triest dieptepunt. Daarnaast is er de Partij voor de Dieren, die graag zou zien dat sportvissen wordt verboden.

Verkiezingen

Dit zijn wellicht zaken om rekening mee te houden bij verkiezingen, bijvoorbeeld wanneer u uw stem uitbrengt op 9 juni. Sportvisserij Nederland blijft zich in ieder geval keihard inzetten om de belangen van de sportvissers en de vissen te dienen. En daarom, u weet het: Vissen? Altijd de VISpas mee!

Nol Sweep, voorzitter Sportvisserij Nederland

-> Meer Uitgelicht

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide