Vis & water

Voorwoord 2015

15 okt 2010

In 2015 moet volgens de Europese Kaderrichtlijn Water de kwaliteit van ons oppervlakte- en grond water op orde zijn. Nog maar vijf jaar te gaan dus. Mooi moment om met de voeten op het bureau en de kat op schoot een beetje te filosoferen over wat 'Europa" het water én haar gebruikers tot nu toe heeft gebracht. Waar ik natuurlijk meteen aan moet denken is de sterk toegenomen aandacht voor vis. Tegenwoordig is iedere waterbeheerder bijvoorbeeld in de weer met het slechten van barrières voor treklustige vissen. De aandacht voor vis komt voort ui de erkenning dat ecologie een belangrijk kwaliteitselement in het waterbeheer behoort te zijn. Wat ook snel komt bovendrijven is het belang van inrichtingsmaatregelen voor het bereiken van de gestelde doelen. Het streven naar een goede waterkwaliteit zonder wat te doen aan de fysieke omgeving, staat gelijk aan het werpen van paarlen voor de zwijnen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.