Vis & water

Vismonitoring conform de KRW

15 jun 2007

Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwieren), water- en oeverplanten, macrofauna wordt de waterkwaliteit ook beoordeeld aan de hand van de aanwezige visstand. Tim Pelsma laat zien op welke manier de visstand volgens de KRW-normen moet worden gemonitord en beoordeeld.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide