Vis & water

Visionair 54 december 2019

Brasem 23 dec 2019 Brasem De brasem, Abramisa brama is een van de meest voorkomende karperachtigen van het zoete water. Recreational Fishing in a changing World 23 dec 2019 Recreational Fishing in a changing World Sportvisserij Nederland organiseert in 2020 de internationale World Recreational Fishing Conference, ofwel het WRFC. Dit is hét congres waar alle ontwikkelingen met betrekking tot sportvissen en viss... Harken helpt 23 dec 2019 Harken helpt De grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) is een van de meest gevreesde exoten in onze (vis)wateren. Daarom wordt deze plant te vuur en te zwaard bestreden. In het zuiden trekken de waterschapp... Kieren in zoetwater 23 dec 2019 Kieren in zoetwater Vanuit de Kaderrichtlijn Water is Rijkswaterstaat wettelijk verplicht om blokkades voor vis op te heffen. Visvriendelijk beheer van spui- en schutsluizen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren... Wildwaterbaan voor vissen 23 dec 2019 Wildwaterbaan voor vissen Vissen die van de Gelderse IJssel via de Oude IJssel naar Duitsland wilden zwemmen, stuitten tot voor kort op een onneembare hindernis in Doesburg. Een spectaculaire nieuwe vistrap laat ze nu problee... Vissen en intelligentie 23 dec 2019 Vissen en intelligentie Het staat in de krant, dus moet het wel waar zijn: wie regelmatig vis eet, is intelligenter dan iemand die deze eiwitbron versmaadt. Dat wil zeggen dat volgens enkele onderzoeken bij kinderen tot 12 ... Ruimte voor sportvissen 23 dec 2019 Ruimte voor sportvissen In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022-2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijbehorende maatregelenprogramma’s vastgesteld. Sportvisserij Nederland geeft in een drietal artikelen haar visie op ... Aaibare karpers 23 dec 2019 Aaibare karpers Karpers hebben een hoge aaibaarheidsfactor. In werkelijkheid zijn het echter schuwe vissen. Toch zijn ze ook nieuwsgierig en komen vaak even een duiker van dichtbij bekijken, vervolgens zwemmen ze ... Hoop voor kwabaal 23 dec 2019 Hoop voor kwabaal De kwabaal (Lota lota) was vroeger een vrij algemene vissoort die je in verschillende watertypes kon terugvinden. Door habitatdegradatie en watervervuiling verdween deze mysterieuze roofvis uit de me... Visatlas Utrecht 23 dec 2019 Visatlas Utrecht Utrecht is een waterrijke provincie met veel veenplassen en een netwerk van sloten, weteringen, stadswateren, rivieren en kanalen. Een groot deel van de Nederlandse zoetwatervisfauna komt hier dan ook...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.