Vis & water

Visionair 1 augustus 2006

Zijlijnen 15 aug 2006 Zijlijnen De zijlijnen is een rubriek die elke edite terugkomt met opvallende en minder in het oog springende waarnemingen uit de vis - en visserijwereld. De zijlijnen in Visionair 1 gaan onder meer over Eur... Piet Kalkman: 'De visstand verandert' 15 aug 2006 Piet Kalkman: 'De visstand verandert' Wie aan beroepsvissers denkt, heeft meestal de zeevisserij voor ogen. Toch zijn er ook in het Nederlandse binnenwater beroepsvissers actief. Vissers die vaak generaties lang actief zijn op hetzelfde w... Wageningen UR wetenschappelijk centrum voor vis 15 aug 2006 Wageningen UR wetenschappelijk centrum voor vis Nederland kent een rijke traditie in aquatische ecologie. Diverse universiteiten, HBO-opleidingen en instellingen houden zich bezig met de biologie van zowel het zoete als het zoute water. Opmerkelijk... Waterbeheer en visstand : 'samen afspraken maken staat voorop' 15 aug 2006 Waterbeheer en visstand : 'samen afspraken maken staat voorop' De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwantiteit en -kwaliteit. Daarnaast verhuren zij, voorzover ze eigenaar van wateren zijn, visrechten aan sportvisserijorganisaties en/of beroepsviss... Het Vissennetwerk ; uniek platform voor visdeskundigen 15 aug 2006 Het Vissennetwerk ; uniek platform voor visdeskundigen De behoefte aan informatie over vis en visstandbeheer is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Niet in de laatste plaats omdat het Europese waterbeleid beheerders verplicht een gezonde en zo natuurlijk... Kosteneffectieve oplossingen voor vismigratieproblemen 15 aug 2006 Kosteneffectieve oplossingen voor vismigratieproblemen Stuwen, dammen, gemalen en waterkrachtcentrales maken het voor veel vissen onmogelijk om vrij te migreren tussen paai-, leef- en opgroeigebieden. Tot nu toe leek het volledig oplossen van migratieprob... Stelling: de visstand is maakbaar 15 aug 2006 Stelling: de visstand is maakbaar Vis, visserij en visstandbeheer zijn onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor discussie. Vissen zijn ongrijpbare, mysterieuze dieren die in een ander, minder toegankelijk, medium leven. Wat visseri... De barbeell, Barbus barbus (Linneaus, 1758) 15 aug 2006 De barbeell, Barbus barbus (Linneaus, 1758) De barbeel figureert opvallend vaak in 17e en 18e eeuwse visstillevens, een teken dat deze soort werd gewaardeerd als consumptievis. In 1765 schreef de taxonoom Marinus Houttuyn over de barbeel het vo... Visziekten realiteit en risico's 15 aug 2006 Visziekten realiteit en risico's Nederland is een water- en visrijk land. In onze binnenwateren komen 45 inheemse en 14 uitheemse vissoorten voor. Hoewel de waterkwaliteit en de leefomgeving van vissen sterk zijn verbeterd, kunnen vi... Kaderrichtlijn Water uitgangspunt voor vis en visserij 15 aug 2006 Kaderrichtlijn Water uitgangspunt voor vis en visserij Sinds 2000 is in Nederland en in de andere Europese lidstaten de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze richtlijn beoogt een goede toestand van zowel oppervlakte als grondwater te realiseren. Ho...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.