Visstand Zuiderdiep wordt in kaart gebracht

5996
22 feb 2016

Vanaf dinsdag 23 februari voert de monitoringsploeg van Sportvisserij Nederland drie dagen lang een visserijkundig onderzoek uit in het Zuiderdiep bij Stellendam. Dit dient als 0-meting voor de natuurherstelwerkzaamheden van het Droomfondsproject Haringvliet.

Het Zuiderdiep is een kanaal gelegen tussen Stellendam en Dirksland dat voorziet in de watervraag voor landbouw en drinkwater in de omliggende polders. Ook bij sportvissers is dit boezemwater populair. Met het visserijkundig onderzoek gaat Sportvisserij Nederland, als een van de zes partners in het Droomfondsproject Haringvliet, de huidige visstand in kaart brengen. Met deze 0-meting kunnen veranderingen in de visstand worden gesignaleerd als de omstandigheden veranderen.

Natuurlijke zoet-zoutovergang


Er wordt op dit moment onderzocht of het Zuiderdiep kan worden gebruikt als een natuurlijke overgang tussen zoet en zout water. Voor vissen die tussen rivier en zee trekken, zoals de aal en stekelbaars (de doelsoorten van de Europese Kaderrichtlijn Water in dit gebied) is een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water cruciaal. Vissen gebruiken deze overgangsgebieden om te acclimatiseren op hun tocht tussen rivier en zee en vice versa


Droomfondsproject Haringvliet


In aanloop naar het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen in 2018, werken zes natuurorganisaties samen in het Droomfondsproject Haringvliet. Met steun uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij bouwen ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds aan een natuurlijker Haringvliet. Dit om de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en –vogels ruim baan te geven, waar ook mensen van kunnen genieten.


                           
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.