Vergroten toegankelijkheid zeehavens Rotterdam

3978
26 feb 2016

De aanleg van Maasvlakte 2 en de ingebruikname van tot nog toe braakliggende haventerreinen hebben de sportvismogelijkheden in de Rotterdamse zeehavens de laatste jaren gereduceerd. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft daarom onlangs een voorstel ingediend bij Havenbedrijf Rotterdam om de toegankelijkheid voor sportvissers te vergroten.

Het Rotterdamse zeehavengebied vormt het belangrijkste zeevisgebied van Nederland. De afgelopen jaren is de toegankelijkheid van de havens afgenomen door de toegenomen economische activiteit. Toch liggen er nog een aantal niet-toegankelijke terreinen braak. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft bij Havenbedrijf Rotterdam een uitgebreid voorstel ingediend om hier onder voorwaarden hengelsport toe te staan. Daarop zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan om dit voorstel nader uit te werken. Havenbedrijf Rotterdam gaf hierbij aan aanknopingspunten te zien om de toegankelijkheid voor sportvissers te vergroten. Deze eerste stap vormt de basis voor vervolgoverleg en verdere uitwerking van het voorstel.

Voorstel sportvisserij

Na een inventarisatie samen met Sportvisserij Nederland en de plaatselijke zeevisverenigingen, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een voorstel gedaan om tot op heden niet bevisbare oevers toegankelijk te maken voor de hengelsport. Locaties als de Mississippihaven, het westelijk deel van het Yangtzekanaal/Prinses Arianahaven, het Calandkanaal (zuidzijde) en de Kop van de Beer kunnen, zoals verwoord in ons voorstel, met de inzet van BOA’s, extra opruimdagen en eventueel een extra toegangspas op een beheersbare en controleerbare wijze worden opengesteld voor de sportvisserij. Het gaat dan specifiek om een circa 15 meter brede strook langs het water op de braakliggende terreinen. Totdat er zich daadwerkelijk een bedrijf vestigt, kunnen sportvissers hier onder voorwaarden uitstekend terecht. Ook is er de wens vanuit Sportvisserij Zuidwest Nederland om evenementen te mogen organiseren langs de (noord)westzijde van de Prinses Arianahaven (het ‘binnenmeer’) en zouden we graag zien dat de glooiing van het Yangtzekanaal en de Stenen glooiing wordt verbeterd, zodat je hier comfortabeler en veiliger kan vissen.

Reactie havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam heeft aangegeven dat een deel van de braakliggende terreinen op korte termijn zullen worden uitgegeven aan bedrijven. Voor een stuk van de Mississippihaven, deel van het Yangtzekanaal/Prinses Arianahaven en het Calandkanaal tussen de 4e en 5e Petroleumhaven ziet Havenbedrijf echter wel mogelijkheden. De Kop van de Beer zou mogelijk voor evenementen toegankelijk kunnen worden gemaakt. Sportvisserij Zuidwest Nederland is blij met de kansen die het havenbedrijf ziet ten aanzien van de braakliggende terreinen. Wij blijven met het Havenbedrijf Rotterdam in intensief gesprek om vaart te zetten achter het realiseren van de andere punten op het wensenlijstje. De komende maanden zullen beide partijen de plannen samen verder uitwerken. Daarbij is de inzet om de toegankelijkheid van de zeehavens Rotterdam voor de sportvissers vanaf 1 augustus 2016 (na afloop van het broedseizoen) te vergroten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.