Herintroductie van vissoorten

5613
25 feb 2017

Dankzij een gedegen beheer is de kwaliteit van ons viswater de afgelopen decennia sterk verbeterd en zijn diverse vissoorten terug van bijna weggeweest. Veel vissen komen op eigen kracht terug, maar sommige soorten hebben een extra zetje nodig.

De sterk verbeterde waterkwaliteit, het herstel van de natuurlijke leefomgeving en de aanleg van vistrappen zijn cruciale factoren om vissoorten de kans te bieden om zich te herstellen.

Willen vissen die kans kunnen grijpen, dan is het wel noodzakelijk dat er nog voldoende exemplaren van de betreffende soort in het water aanwezig zijn. En dat geldt helaas zeker niet voor alle vissoorten die van nature in Nederland thuishoren. Sommige soorten zijn simpelweg verdwenen. De kans dat zo’n soort uit zichzelf terugkomt – hoe gezond het water ook mag zijn – is klein, zeker als het een afgesloten water betreft.


Zeeforel


In dergelijke situaties – of als gevolg van een ernstige calamiteit zoals een massale vissterfte door een giflozing, riooloverstort of een te lange ijsbedekking – kan het nodig zijn om een van nature voorkomende vissoort te herintroduceren. Zo was de zeeforel nagenoeg uit ons land verdwenen.

Ooit trokken deze salmoniden onze rivieren op om in de kleinste beekjes te paaien, maar het afsluiten van zeearmen en de aanleg van dammen en stuwen deden deze soort de das om. De verbeterde waterkwaliteit, het opheffen van migratiebelemmeringen en de herintroductie van deze soort in het Lauwersmeer doen echter hoop gloren voor de zeeforel.Kwabaal


Een ander succesvol praktijkvoorbeeld is de herintroductie van de kwabaal. Deze bijzondere zoetwaterkabeljauw en vroeger relatief algemene soort, is nu een van de meest bedreigde en zeldzame vissoorten in ons land. Hij komt nog slechts in enkele diepe plassen
voor, maar is uitgestorven in een aantal beken waar hij ooit van nature voorkwam.

Samen met Waterschap De Dommel werkt Sportvisserij Nederland daarom aan de terugkeer van deze unieke vissoort. In de Beerze is de biotoop hersteld en zijn juveniele kwabalen uitgezet. Met succes: bij monitoringen zijnonlangs een drachtig kwabaalvrouwtje én een net afgepaaid vrouwtje aangetroffen.Steur


Ook voor wat betreft de terugkeer van de Atlantische steur zijn de eerste stappen gezet. Deze machtige en uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa verdwenen prehistorische vis, is als onderdeel van het internationale rivierherstel uitgezet in de Waal.

Bij de herintroductie van vissoorten hanteert Sportvisserij Nederland de richtlijnen van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en de richtlijnen van de European Inland Fisheries Advisory Commision (EIFAC). Die richtlijnen houden onder meer in dat de soort van nature in de regio moet voorkomen, dat de leefomgeving weer geschikt is én dat de oorzaak voor het verdwijnen van de soort is weggenomen.Bron: Hét Visblad - maart 2017

Gerelateerde berichten
12 okt 2016 Zeeforel in het Lauwersmeer 8084 (Bron: Visionair 41) Door de aanleg van vele sluizen en gemalen en de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, verdween de natuurlijke verbinding tussen de zee en het achterland. Dit was desastreus voor trekvissen. Sinds 2012 werken Hengelsportfederatie Groningen Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het herstel van dit unieke systeem. Dit biedt kansen voor riviertrekvissen, in het bijzonder voor de zeeforel. 30 jun 2016 Levendige herinneringen aan de laatste steur 5813 (Bron Visionair 40) Vijftien en vijf waren Willem Lavooi en Janny Slingerland-Klop toen zij oog in oog stonden met de laatste in Nederland gevangen steur. Dat was in 1952. Op een zwart-witfoto uit die tijd hangt de 2,60 lange Acipenser sturio met zijn circa 100 kilo aan een zalmschouw. 02 mrt 2016 Verantwoord vis uitzetten doe je zo 9692 Een duurzame, gezonde en voor sportvissers aantrekkelijke visstand. Dat is het streven van Sportvisserij Nederland. Dit kan worden bereikt door het verbeteren van de waterkwaliteit en de leefomgeving van vissen. Soms is het echter noodzakelijk om vis uit te zetten. 05 jan 2016 Terug naar de oertijd: herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn. 7524 De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden. 12 mrt 2015 Zoetwaterkabeljauw in Nederland: ondergang en opkomst van de kwabaal 18373 Een van de meest bijzondere zoetwatervissen is ongetwijfeld de kwabaal. Deze kabeljauwachtige leeft een verborgen bestaan en is vooral in de winter actief. Vast staat dat de kwabaal bijna uit ons water was verdwenen, maar dat er recentelijk sprake is van een toename in één van de kerngebieden. In Visionair deze maand een uitgebreid artikel over de kwabaal. 30 mei 2012 Herintroductie van de Elft ontvangt ‘Best of the Best‘ award 7535 Vorige week vond in EU-stad Brussel de Groene Week plaats, met als thema: ‘Every Drop Counts – The Water Challenge’. En inderdaad, in een bloedhete congreszaal (zonder airco) vielen heel wat druppels zweet en verdampten tranen tijdens de uitreiking van de ‘best of the best awards’ van LIFE Nature Projects 2011.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.