'Karperpaspoort' Noord-Willemskanaal

7106
27 okt 2017

Het spiegelkarperonderzoek in het Noord-Willemskanaal is afgerond. Twee jaar lang zijn 71 gezenderde karpers gevolgd door onderzoekers van Sportvisserij Nederland. De resultaten zijn onlangs verwerkt in een ‘reispaspoort’ voor iedere vis.

Om de 71 gezenderde vissen te volgen,'waren in het kanaal en aangrenzende wateren ontvangers geplaatst die de signalen van de zenders konden ontvangen. Ook zijn de karpers verschillende keren met een mobiele ontvanger opgespoord om zo de precieze locatie van de vissen te achterhalen. De karpers zijn tevens voorzien van een uitwendig merkje met een uniek nummer, zodat sportvissers via vangstmeldingen een bijdrage konden leveren aan het onderzoek.

'Reispaspoort’

In de twee jaar tijd dat het onderzoek duurde, zijn meer dan 2 miljoen registraties binnengekomen. Aan de hand van al deze data is een ‘reispaspoort’ gemaakt voor elke karper. Hierin is te zien welke routes elke vis heeft afgelegd, wat de favoriete plekjes zijn en waar hij allemaal is gevangen. Zo is een goed beeld ontstaan van hoe de groep vissen zich in twee jaar tijd over het kanaal en de omliggende wateren heeft verspreid. 

Waterschappen

Van alle verzamelde gegevens wordt nu een rapport gemaakt dat daarna wordt gepresenteerd aan de waterschappen Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest. Doel van het onderzoek was namelijk om bij deze waterschappen meer draagvlak te creëren voor het uitzetten van karpers. Door aan te tonen dat karpers niet massaal de kwetsbare beken opzwemmen, komen er hopelijk meer mogelijkheden om vis uit te zetten in de regio – een grote wens van regionale karpervissers. Zodra het rapport gereed is, lees je hierover meer in Hét Visblad.

Spiegelkarperproject Twentekanaal verlengd

De Karper Sportvisserij Nederland regio Oost gaat op basis van een adviesrapport van Sportviserij Nederland komende winter weer karpers uitzetten op het Twentekanaal. Rijkswaterstaat heeft toestemming verleend om het in 2011 gestarte Spiegelkarperproject op dit historische karperwater met vijf jaar te verlengen. In de periode 2017-2021 zal – verspreid over de verschillende sluispanden – jaarlijks 384 kg karper worden uitgezet (1kg/ha). De helft hiervan zal bestaan uit spiegelkarpers, de andere helft uit schubkarpers. Op het Twentekanaal gevangen spiegelkarpers kunnen worden gemeld bij: skp@ksnregiooost.nl.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.