Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk zet belangrijke stap in samenwerking IJsselmeergebied

3931
31 okt 2017

Deze maand ondertekenden de directeuren van Het Flevo-landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer een samenwerkingsovereenkomst van ‘Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk’. Vanuit deze samenwerking zetten zij zich actief in voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied.

Samenhangende aanpak voor het IJsselmeergebied


Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn karakteristieke polders, dijkzones en groot open water. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend hart van Nederland, met een goede visstand en een bloeiende handelsvaart. Door de aanleg van de Afsluitdijk en de inpoldering heeft het IJsselmeer te kampen met een aantal ecologische problemen. Bijvoorbeeld een slechte visstand. Ook de recreatiemogelijkheden zijn niet optimaal.De samenwerkende partijen zien het als een uitdaging om zowel de ecologische waarden als het recreatief-toeristisch potentieel van het voormalig Zuiderzee gebied te versterken. Projecten als de Vismigratierivier in de Afsluitdijk en de aanleg van Marker Wadden zijn daar goede voorbeelden van.

Een gezamenlijke agenda


De Coalitie Blauwe Hart wil echter meer en heeft hiervoor een gezamenlijke agenda opgesteld:

  • Het gebied als één geheel benaderen. Meer samenhang creëren tussen beleidsplannen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.
  • Het gebied te beschermen door economie en recreatie in balans te brengen met het ecosysteem.
  • Behoud van de ruimtelijke kwaliteiten.
  • Het verbeteren van de visstand. Meer openingen in de Afsluitdijk (vismigratierivier) en Houtribdijk; nieuwe paaiplaatsen en minder druk van de beroepsvisserij.
  • Het verbinden van land en water. Stimuleren natuur en recreatie met zachte overgangen als rietzones en oeverdijken en een meer natuurlijk waterpeil.
  • Het creeren van meer bekendheid en aandacht voor Het Blauwe Hart en de waarde voor Nederland.
  • Beleving van de rijke cultuurhistorie en natuur voor recreanten. 

Wensenkaart Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk


De Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk wil de expertise, kwaliteiten en netwerk van alle partners bundelen en effectief inzetten. Het vertrekpunt hiervoor is de wensenkaart voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later. Klik op onderstaande kaart om de PDF te openen:


Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.