Green Deal Sportvisserij loodvrij

13295
22 mei 2018

Vandaag is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.

Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht. Binnen Europa komt echter vooralsnog geen verbod op het gebruik van lood in de hengelsport.

Een beter milieu begint bij jezelf

De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland heeft daarom besloten het gebruik van lood zo snel mogelijk te gaan afbouwen. Een beter milieu begint immers bij jezelf. Ook de Nederlandse waterbeheerders en overheden vinden dit van groot belang. Daarom wordt binnen de Green Deal-aanpak van de overheid, die inzet op vergroening van economie en samenleving, een gezamenlijk programma gestart met als doel loodgebruik binnen de hengelsport te stoppen.


De ondertekening van de Green Deal, met in het midden Joop Bongers - directeur Sportvisserij Nederland.

Loodalternatieven

Het bevorderen van het gebruik van alternatieven zoals steen, beton en ijzer vormt de basis van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit vergt een intensieve campagne naar de sportvissers om bewustwording en vraag te creëren en tegelijkertijd acties naar de hengelsporthandel om veel meer alternatieven aan te bieden en de verkoop van lood te stoppen. Gezien de veelheid loodproducten, de omvang van de hengelsport en het thans nog beperkte aanbod aan alternatieven zal dit grote inspanningen vergen. Via een intensieve voorlichtingscampagne moet een cultuuromslag en gedragsverandering bijna anderhalf miljoen Nederlandse sportvissers worden bewerkstelligd. De bereidheid lijkt absoluut aanwezig en de eerste reacties zijn positief. Doel van de Green Deal is om het loodgebruik in de sportvisserij – inclusief het gevaarlijke zelf gieten van lood – binnen drie jaar fors te verminderen en vóór 2027 helemaal te stoppen. Bij onvoldoende voortgang zal regelgeving worden ingezet.

Green Deal partners

De partijen die de Green Deal Sportvisserij Loodvrij hebben ondertekend zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Unie van Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, brancheorganisatie Dibevo en Sportvisserij Nederland. De Green Deal geldt voor de Nederlandse sportvisserij in de binnenwateren, zee en kustwateren. 

Kijk hier voor een overzicht van loodvrije producten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.