Inspiratie, informatie en belangrijke besluiten

4000
14 jun 2018

Een ruime acht. Dat rapportcijfer gaven de aanwezigen aan de bruisende inspiratie en informatie ochtend die voorafgaand aan de ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op 2 juni op Papendal werd georganiseerd. Het was een boeiende ochtend met veel ruimte voor onderlinge contacten en netwerken. ’s Middags werden op de ledenvergadering enkele belangrijke besluiten genomen.

Tijdens het ochtenddeel waren ruim 120 bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen en federaties aanwezig. Marjan van Kampen, voorzitter van Sportvisserij Nederland, gaf haar visie over kansen voor de hengelsport. Vrouwen en ouderen vormen een groeimarkt, evenals acties voor gezondheidspreventie. Aandacht moet worden besteed aan duurzaamheid en de afname van het aantal hengelsportverenigingen in vijf jaar van 850 naar 800 stuks vereist extra inzet.

Wim Meijberg van het IVN gaf uitleg over het project Visserslatijn, dat zij samen met Sportvisserij Groningen Drenthe doen, om ouderen weer lekker aan het water te laten vissen. Onno Terlouw van Sportvisserij Nederland liet zien hoe wordt ingezet om de jeugd weer meer naar buiten te krijgen om te vissen. Hij vertoonde de primeur van het nieuwe visprogramma Bart versus Boaz op de jeugdzender Nickelodeon. 

Bekijk voor een sfeerimpressie alvast onderstaande video (camera & montage: Rachid Pardo):


Informatiemarkt

Verder werden door medewerkers van Sportvisserij Nederland simultaan presentaties verzorgd over actuele onderwerpen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), belangenbehartiging, het stimuleren van wedstrijdvisserij bij de jeugd en sportvisserij op de kaart. Bij diverse informatieve stands kon men alles horen en zien over de uitzet van karper en gezondheidsrisico’s, het beluchten van visvijvers, sportvisserij loodvrij en gratis hengels voor de jeugd.De diverse informatieve presentaties werden goed bezocht.

Aal, jeugd en loodvrij

Na een heerlijke lunch begon - onder leiding van voorzitter Marjan van Kampen - de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Sportvisserij Nederland. Bestuurslid Wiegert Dulfer gaf een toelichting op de campagne Sportvisserij Loodvrij en het belang daarvan. Tevens vertelde hij dat het wereldwijde herstel van de aalstand nog een lange weg te gaan heeft. De intrek van glasaal in Nederland is nog steeds minimaal en daarom blijft de in 2008 ingestelde terugzetverplichting van aal van kracht.


Inspirerende woorden van voorzitter Marjan van Kampen tijdens de ALV.

Bestuurslid Peter Paul Blommers vertelde over de resultaten van de onderzoeken naar jeugd en sportvisserij die in 2017 zijn gedaan. Vis vangen, dichtbij huis, kortdurende succesvolle acties, samen zijn en begeleiding zijn voor de jeugd belangrijke thema's. Op basis hiervan liggen er kansen voor hengelsportverenigingen, wordt gewerkt aan karpervijvertjes in en rond de bebouwde kom en wordt de publiciteit uitgebreid en gericht op actieve visserijen.

Financiën positief

Verder werden het jaarverslag en de jaarrekening 2017 goedgekeurd. Dit betrof een overzicht van de verrichte acties en resultaten in het kader van het beleidsplan ‘Naar Buiten!’ 2016-2020 met als doel de mogelijkheden voor sportvissers op en aan het water te verbeteren, evenals de mogelijkheden voor de vis onder water.

Zoals penningmeester Marcel Hölterhoff aangaf, sloot Sportvisserij Nederland het jaar 2017 af met een positief resultaat van bijna 170.000 euro. Ook de bijstelling van de begroting voor 2018 werd goedgekeurd, inclusief de besteding van de vier ton extra gelden vanuit NOC*NSF voor jeugdbegeleiding, wedstrijdontwikkeling, aanleg van sportvisserijvoorzieningen en afbouw van loodgebruik door de sportvisserij.


Bestuurslid Peter Paul Blommers vertelde over de resultaten van de onderzoeken naar jeugd en sportvisserij.

Uitwisseling viswateren

Unaniem werd een voorstel aangenomen voor nadere regelgeving om meer uitwisseling van viswateren te bewerkstelligen. Uit landelijk onderzoek blijkt dit een belangrijke wens van de meeste sportvissers te zijn. Besloten werd dat de aangesloten hengelsportverenigingen minimaal de voormalige openbare vaarwateren (vele rivieren en kanalen, die tot 2006 voor iedereen bevisbaar waren met de zogenaamde ‘vrije hengel’) dienen open te stellen voor alle aangesloten sportvissers, evenals de grotere, regionale wateren.
   
Vanuit diverse federaties werd aangegeven dat zij niet langer accepteren dat binnen hun gebied heel veel wateren worden uitgewisseld, terwijl enkele hengelsportverenigingen verder weg - waarvan de bestuurders niets uitwisselen - hiervan bewust proberen te profiteren. Voorgesteld werd dat sportvissers van deze verenigingen dan maar volgend jaar een oranje VISpas moeten krijgen, waarmee ze alleen nog maar in het water van hun eigen vereniging mogen vissen. Voorzitter Marjan van Kampen gaf echter aan dat er eerst nadrukkelijk overleg zal plaatsvinden alvorens er tot dergelijke maatregelen wordt overgegaan.

Benoeming bestuursleden

Na dit agendapunt werden tot slot diverse bestuursleden (her)benoemd. Uitgebreid werd afscheid genomen van bestuurslid Ben Biondina, die ruim 40 jaar regionaal en landelijk bestuurlijk actief is geweest. Marjan van Kampen memoreerde zijn vele verdiensten, waarvoor hij enkele jaren eerder al de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland had ontvangen. Een luid applaus volgde.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.