Fors meer controle

3280
05 okt 2021

In 2020 zijn door 96 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de hengelsportfederaties in totaal 40.522 controles uitgevoerd, waarvan het overgrote gedeelte sportvisserij gerelateerde controles betrof. Dit is een forse toename ten opzichte van 2019. Het percentage waarschuwingen en processen-verbaal steeg daarentegen slechts licht.

In alle federatiegebieden zijn veel meer controles uitgevoerd zodat het aantal controles vorig jaar fors (44%) is gestegen ten opzichte van 2019. Dit komt niet alleen doordat er twaalf extra boa’s actief waren, maar zeer waarschijnlijk ook door de sterke groei van het aantal sportvissers in 2020 (18%). Die gingen vanwege het ‘corona-effect’ vaker vissen, waardoor het aantal gecontroleerde personen per controle logischerwijs is toegenomen.

Eerder waarschuwing

In 2020 zijn dan ook meer overtredingen van sportvissers geconstateerd dan in 2019. Van de gecontroleerde sportvissers kreeg 5,6% een waarschuwing, terwijl 4,5% een proces-verbaal kreeg. In totaal is er dus bij 10,1% van de gecontroleerde sportvissers iets geconstateerd dat niet in orde was. Dit is 0,9% hoger dan in 2019. Het aantal processen-verbaal in verhouding tot het aantal waarschuwingen (PW-ratio) lag net als in 2019 gemiddeld op 0,8. Gemiddeld volgt in Nederland dus vaker een waarschuwing dan een proces-verbaal op een overtreding. Het vissen zonder schriftelijke toestemming was de meest geconstateerde overtreding (50%), terwijl het overtreden van de voorwaarden van de VISpas in 12% van de gevallen voorkwam.

Tal van voordelen

De belangrijkste opbrengst van de controles door boa’s van de hengelsportfederaties is dat sportvissers de regelgeving beter gaan naleven. Dit is van groot belang voor de positie van de hengelsport in de samenleving. Ook zijn sportvissers vanwege de controles eerder geneigd om een VISpas aan te schaffen, waardoor ze op die manier bijdragen aan het vergroten van de sportvisserijmogelijkheden. Een positief neveneffect is dat door de aanwezigheid en zichtbaarheid van boa’s en controleurs sportvisserij van hengelsportverenigingen de sociale veiligheid langs de waterkant wordt vergroot.
Labels

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.