Uitgelicht - Rondom huis

21 apr 2010

De lente is in volle gang en het is 's avonds al lekker lang licht. Ben je vroeg thuis, dan heb je nog een heerlijke avond voor de boeg. Wat is er dan fijner je hengel te pakken en lekker te gaan vissen? Dichtbij huis vind je bovendien vaak de mooiste viswateren: parkvijvers, singels en ander sierwater. Deze wateren zijn meestal voedselrijk en bezitten een goede visstand. Blankvoorn, brasem, karper en ook snoek zijn er te vinden. Toch zien veel sportvissers deze vismogelijkheden bij hun voordeur over het hoofd.

De directe woononmgeving is juist ook de plaats waar de meeste mensen het vissen leren. Gewapend met een schepnet of hengeltje gaan kinderen op pad om er hun eerste visje te vangen. Hier is de jeugd te vinden en het is bij uitstek de plek voor een viscoach om de jeugd te begeleiden of voor een hengelsportvereniging om een jeugdcursus te geven. Ook is het de ideale locatie om mensen in contact te brengen met de hengelsport door er als vereniging een open dag te organiseren, bijvoorbeeld op de laatste zaterdag van mei tijdens Nationale Hengeldag.

werk
Toch zijn deze sierwateren niet zonder meer geschikt als viswater. Vaak zijn hengelsportverenigingen betrokken bij de aanleg. Bijvoorbeeld om te zorgen dat duikers passeerbaar zijn voor vis, er voldoende diepe plekken zijn om te overwinteren, natuurlijke oevers voor beschutting zorgen en de vis paaigebieden heeft. Ook zijn het de hengelsportverenigingen die proberen een visstoep of vissteiger voor oudere of mindervalide sportvissers gerealiseerd te krijgen.

vispas
Belangrijk is dat gemeenten het visrecht van wateren binnen de bebouwde kom aan de plaatselijke hengelsportverenigingen verhuren en dat dit in de Landelijke Lijst van Viswateren wordt ingebracht. Zo kan de vereniging de visserij goed regelen en de wettelijk vereiste toestemming om te vissen – de VISpas – aan de sportvissers verstrekken. Speciaal voor de jeugd bestaat de JeugdVISpas, waarmee zij tegen zeer gereduceerd tarief mogen vissen en elke twee maanden gratis het geheel vernieuwde Stekkie Magazine ontvangen van Sportvisserij Nederland.

nettenvrij
Ook buiten de bebouwde kom zijn de hengelsportverenigingen druk om te zorgen dat de wateren geschikt zijn als leefgebied voor de vis en dat de twee miljoen sportvissers die Nederland telt er lekker kunnen vissen. Veel vrijwilligers zetten zich hier voor in. Een overmaat aan netten en fuiken vormt in sommige wateren echt een groot probleem voor de visstand en de sportvisserij. Door overbevissing staan de natuurlijke visstand en de sportvisserijmogelijkheden hier zwaar onder druk, met als triest dieptepunt het IJsselmeer. Sportvisserij Nederland doet haar uiterste best om hier via waterbeheerders en andere overheden verandering in te krijgen. Acties bij de overheid gaan echter zeer traag en het is dan ook niet verwonderlijk dat verontruste sportvissers eind maart de Stichting Schub hebben opgericht met als doel om Nederland nettenvrij te krijgen.

tegen abb

De plannen van waterbeheerders om 95% van de schubvis weg te vangen om watren helderder te krijgen, zijn onaanvaardbaar voor de sportvisserij. Dergelijke plannen voor het ruimen van vis – zogenaamd actief biologisch beheer – zijn volstrekt niet onderbouwd en staan ver af van duurzaam water-, natuur- en visstandbeheer.

lekker genieten

Gelukkig kent Nederland gigantisch veel mooie wateren met een fraaie, gevarieerde visstand. Met de VISpas en de bijbehorende Landelijke Lijst van Viswateren – verkrijgbaar in iedere hengelsportwinkel – kunnen sportvissers voor slechts drie tot vier tientjes per jaar in heel veel van deze wateren vissen. Daarnaast ondersteun je met de aanschaf van de VISpas het werk van de hengelsportverenigingen, de regionale federaties en Sportvisserij Nederland. Geniet lekker, ga vissen rondom huis en verder weg. En natuurlijk: Vissen? Altijd de VISpas mee!

 

Joop Bongers
Directeur Sportvisserij Nederland

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide