Onderzoek en beheer

Herrie onder water 15 okt 2020 Herrie onder water Er worden steeds meer aanwijzingen gevonden dat vissen worden beïnvloed door geluid van menselijke activiteiten op zee. De gevolgen hiervan voor populaties op lange termijn zijn nog onduidelijk, zo ... Vijzels en vissen 15 okt 2020 Vijzels en vissen Vis (on)veiligheid van de Archimedes vijzel. Waterkracht zonder effectief werkende visgeleidingssystemen of visvriendelijke turbines vormt een ernstige bedreiging voor migrerende riviervissen. In 2... Op de grens van land en water 15 okt 2020 Op de grens van land en water Oeverzones cruciaal voor ecologisch robuuster IJsselmeergebied. Natuurlijke land-waterovergangen zijn essentieel voor het ecologisch functioneren van watersystemen. In het IJssel- en Markermeer zi... Wereldreizigers in de Oosterschelde 15 okt 2020 Wereldreizigers in de Oosterschelde Met een lengte van bijna twee meter is de ruwe haai een van de grootste haaien die langs de Nederlandse kust wordt aangetroffen. Uit hengelvangsten zou naar voren komen dat deze wereldwijd overbeviste... Tuna Wars : Verbeten strijd om de tonijn 26 jun 2020 Tuna Wars : Verbeten strijd om de tonijn Tien jaar geleden schreef journalist en onderzoeker Steven Adolf al eens een boek over de blauwvintonijn. Nu ligt de opvolger Tuna Wars in de winkel. De strekking: het gaat voorzichtig de goede kant o... Zeeuwse vissen in beeld 26 jun 2020 Zeeuwse vissen in beeld Vissenatlas Zeeland beschrijft 177 vissoorten. Hoewel vissen al decennialang een populaire diergroep vormen voor sportvissers, duikers en andere natuurliefhebbers in Zeeland, ontbrak een atlas over d... Keienkussers op vrijersvoeten 26 jun 2020 Keienkussers op vrijersvoeten Paaimigratie van de zeeprik. Een beetje een rare snuiter is het wel, de zeeprik, (Petromyzon marinus). Met zijn slangachtige uiterlijk, ronde bek en het ontbreken van schubben en vinnen doet hij niet... Vis door de dijk 26 jun 2020 Vis door de dijk Vismigratierivier Afsluitdijk: natuur-inclusieve passage tussen Wad en IJsselmeer. Natuurorganisaties, vissers en overheden werken samen aan een wereldwijd uniek concept op de Afsluitdijk: de Vismigr... Visvriendelijk beheer en onderhoud 26 jun 2020 Visvriendelijk beheer en onderhoud In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022-2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijhorende maatregelenprogramma’s vastgesteld. In een serie van drie artikelen geeft Sportvisserij Nederland haar visie ... eDNA: game changer 26 jun 2020 eDNA: game changer Sinds 2013 vindt in Nederland onderzoek plaats naar de toepassing van eDNAmetabarcoding voor de Kaderrichtlijn Water-vismonitoring. De resultaten zijn veelbelovend: deze hightech-methode detecteert me...

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide