HSV Service

Verslag ledenvergadering Sportvisserij Nederland (video)

7038
13 jun 2016

Op zaterdag 11 juni vond de elfde algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats in het congrescentrum van NOC*NSF te Papendal. De vergadering stond in het teken van het 10-jarig bestaan. Ruim honderd mensen uit de hengelsportwereld waren aanwezig. Een kort verslag met foto's en video's van de lezingen.

Fundament in de samenleving

In haar tienjarig bestaan heeft Sportvisserij Nederland de hengelsport stevig in de maatschappij weten te verankeren. Toch gaf Marco Kraal (presentator Vis TV) in zijn presentatie tijdens het ochtendgedeelte aan dat het van groot belang is om deze positie continu verder te versterken.

Bekijk de lezing:


Marco Kraal

Het merendeel van de mensen vist immers niet, maar hun houding tegenover de sportvisserij bepaalt wel hoeveel ruimte de hengelsport krijgt in het maatschappelijk krachtenveld.

Heilzaam


Hengelsportauteur Herwin Kwint liet in zijn lezing de heilzame werking van sportvissen zien. Een jongetje dat voorheen op school werd gepest, is er dankzij het plezier en succes dat de hengelsport hem geeft weer helemaal bovenop gekomen

Bekijk de lezing:


Herwin Kwint

Daarnaast strooide hij met tips en trucs om ook anno 2016 nog een bult witvis te kunnen vangen – een andere, onconventionele aanpak die zijn oorsprong vindt in de karpervisserij staat aan de basis van deze succesvolle methode.

Samenwerking hengelsporthandel


Daarna gaf voormalig Fox International-directeur André Akkermans zijn visie op de ontwikkelingen in de sportvisserij anno 2016. Met zijn kennis van de handel stipte hij het belang aan van samenwerking met Sportvisserij Nederland. Beide takken van de sportvisserij hebben immers baat bij een florerende hengelsport.

Bekijk de lezing:


André Akkermans

Dat vraagt wel om een branche met langetermijnvisie die zich ook wil verenigen om samen met de sportvissersorganisatie een vuist te maken.

Wonderlijke wereld onder water


Duiker en natuurfotograaf Ron Offermans sloot het ochtenddeel af. In zijn presentatie nam hij de aanwezigen mee onder water. Met zijn prachtige foto’s van de wonderlijke wereld onder de waterspiegel bracht hij bekende en minder bekende (nieuwe) vissoorten voor het voetlicht.

Bekijk de lezing:


Ron Offermans

Realisme


’s Middags opende voorzitter Menno Knip het officiële gedeelte van de ledenvergadering. In zijn jaarrede (.pdf) ging hij in op de actuele problemen voor de hengelsport. Maatschappelijk is er de laatste jaren veel meer aandacht voor vis ontstaan, hetgeen perspectief voor oplossingen biedt. Tegelijkertijd wees hij op de prachtige vismogelijkheden in Nederland.


Menno Knip

Het is belangrijk dat de sportvisserij dit beseft en uitstraalt om aldus zelf realistisch te zijn en aankomende sportvissers niet af te schrikken. Als laatste gaf hij aan dat er nog een uitdaging ligt om meer vrouwen een plaats in de hengelsport te geven.

Kosten voor vissende jeugd


Het jaarverslag en de jaarrekening over 2015 werden door de leden goedgekeurd. Hetzelfde gold voor de begroting voor 2016. Besloten werd om in het najaar een extra ledenvergadering te beleggen om te beslissen over invoering van onderdelen -waar nodig- van de code Goed Sportbestuur van NOC*NSF. Verder zal dan worden gekeken naar een eventuele verlaging van de kosten voor de vissende jeugd.


Hoofd Communicatie & Jeugdzaken Onno Terlouw

Nieuwe bestuursleden


Als laatste werd afscheid genomen van de bestuursleden Eric Marteijn (portefeuille water- en visstandbeheer), Rien Openneer (penningmeester), Herman Dirks en Gerrit Sloot. Zij werden opgevolgd door respectievelijk Wiegert Dulfer, Marcel Hölterhoff, Kasper Doornbusch en Jan Telleman. De bestuursleden kregen bloemen en applaus voor hun inzet.

..
V.l.n.r.: Wiegert Dulfer, Marcel Hölterhoff, Kasper Doornbusch (Jan Telleman was wegens ziekte afwezig)

Lees ook:

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.