HSV Service

Rapport commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport

4261
12 dec 2017

De onafhankelijke Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport, ingesteld door NOC*NSF en mede mogelijk gemaakt door VWS, heeft haar eindrapport gepresenteerd. Sportvisserij Nederland heeft bijgedragen aan dit onderzoek.

Dit rapport treft u hier aan (pdf). NOC*NSF heeft aangegeven de conclusies uit het rapport te delen en gaat nu graag met de sportbonden samen aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport. Conclusies en aanbevelingen lees je vanaf pagina 141.

Het rapport is mede tot stand gekomen met behulp van de ervaringen van een aantal slachtoffers. André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF daarover: “Allereerst wil ik aangeven dat wij, net als de commissie, getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt. We hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen met de commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken.”


André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF

Joop Bongers, directeur Sportvisserij Nederland geeft aan: "Het is aan de sportorganisaties om te zorgen voor een veilig sportklimaat voor iedereen en absoluut misstanden zoveel als mogelijk te voorkomen. Indien toch misstanden voorkomen, moet correct worden gehandeld. Het rapport van Commissie De Vries bevat hiervoor veel goede aanbevelingen."

Als hengelsportorganisatie hebben we afgelopen jaar al de nodige extra maatregelen genomen. Zo is de verplichting om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) gratis te overleggen voor vrijwilligers en jeugdmedewerkers bekrachtigd door de ledenvergadering. Verder zijn verenigingen gewezen op de richtlijnen voor een veilig sportklimaat en een goede omgang met jongeren. Tevens zijn deze belangrijke zaken opgenomen in het voorbeeld huishoudelijk reglement voor hengelsportverenigingen (pdf). Tot slot wordt op dit moment gewerkt aan het instellen van een vertrouwenscontactpersoon.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.