HSV Service

Dreiging gemeentelijke visverboden

26480
17 jan 2023

De Partij voor de Dieren probeert in gemeenten waar zij in de raad is vertegenwoordigd de sportvisserij te verbieden of in ieder geval ernstig te beperken. Zo speelt dit issue nu in Arnhem, Utrecht, Almere, Haarlem en recent ook (weer) in Amsterdam. Zowel voor als achter de schermen werken de hengelsportverenigingen en -federaties samen met Sportvisserij Nederland hard om dit de kop in te drukken.

Het tegengaan van de tendentieuze acties van de Partij voor de Dieren (PvdD) vormt een belangrijk deel van het werk dat Sportvisserij Nederland doet. Gelukkig met resultaat: in geen enkele van de 29 gemeenten waar deze partij in de raad zit is het sportvissen verboden. Onlangs ook niet in Haarlem, ondanks dat de lokale afdeling van de PvdD daar middels een motie op aanstuurde in de gemeenteraad. Daar heeft de Hengelsportvereniging Haarlem – met ondersteuning van Sportvisserij MidWest Nederland en de landelijke organisatie – een dreigend verbod op het sportvissen in Haarlem kunnen voorkomen.


Onlangs werd een motie voor een sportvisverbod in Haarlem door de gemeenteraad afgewezen.

Belangen verdedigen

Het dwarszitten van de hengelsport is niet iets van de laatste tijd, maar speelt al jaren. Telkens weer probeert de PvdD de sportvisserij – ongenuanceerd en onterecht – neer te zetten als een vorm van dierenmishandeling om zo in de gemeenteraad een meerderheid voor een verbod op onze hobby te vinden. Dit terwijl sportvissen een wettelijk toegestane en internationaal erkende sport is waar jong en oud plezier en ontspanning aan beleven en waarbij juist respectvol met de vis en natuur wordt omgegaan. Om dat zo te houden zetten hengelsportverenigingen en -federaties zich samen met Sportvisserij Nederland in om de belangen van onze sport te verdedigen.

Dat doen we op verschillende manieren, denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• het beïnvloeden van de landelijke, regionale en gemeentelijke politiek;
• overleg met wetenschappers en ambtenaren;
• het inspreken op diverse nota’s;
• het verwerven van kennis op het gebied van vissenwelzijn;
• het informeren en mobiliseren van de sportvissers.


Via o.a. VIS TV laat Sportvisserij Nederland de samenleving zien dat sportvissers respectvol en verantwoord met vis omgaan.

Steentje bijdragen

We kunnen daarbij niet zonder de hulp van sportvissers. Jij kunt ook je steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger voor jouw vereniging. Dat kan op tal van manieren: door te helpen om activiteiten te organiseren (voor leden en niet-leden), de plaatselijke politiek te volgen of de social media van de vereniging te verzorgen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat informatie over sportvissen op de juiste plekken terechtkomt, zodat een groter publiek ziet wat de hengelsportvereniging allemaal doet. Een van de belangrijkste redenen dat er in gemeenten überhaupt wordt gesproken over het verbieden van sportvissen is omdat bijna niemand weet wat vissen betekent voor de samenleving – onbekend maakt onbemind.

Maak melding!

Maar je helpt de hengelsport ook al door melding te maken van acties van tegenstanders van de hengelsport. Lees je in de lokale media bijvoorbeeld iets over anti-sportvisserijacties? Meld dit dan direct bij de lokale hengelsportvereniging. Die zullen dan op hun beurt contact zoeken met de federatie of Sportvisserij Nederland. Wees je er tenslotte van bewust dat ook jij een ambassadeur bent van onze mooie sport. Houd je daarom aan de ‘Gedragscode welzijn vis’ en geef onze tegenstanders geen extra argumenten om de sportvisserij aan te vallen.


De 'Gedragscode welzijn vis' zet uiteen hoe je als sportvisser een gevangen vis weer ongeschonden terugzet.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.