Vis & water

Discussie in extra ledenvergadering Sportvisserij Nederland

8058
22 nov 2016

Op woensdagavond 23 november organiseert Sportvisserij Nederland een extra ledenvergadering voor de zeven federaties en de drie landelijke specialistenorganisaties. Gesproken wordt over het inrichten van Sportvisserij Nederland in verband met de aansluiting bij NOC*NSF, de leeftijdsindeling voor de jeugd en een mogelijke verhoging van de landelijke afdracht per 2018.

Goed Sportbestuur


Op de agenda staat o.a. het toepassen van de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF. In dit kader is het de bedoeling om een gedragscode integriteit voor het landelijke bestuur in te voeren evenals een maximale zittingstermijn van negen jaar. Verder is het de bedoeling tuchtrechtspraak bij eventuele zaken van seksuele intimidatie, doping en matchfixing uit te besteden aan het Instituut voor Sportrechtspraak.Nieuwe leeftijdsindeling jeugd


Er wordt verder een discussievoorstel gevoerd over wijziging van de leeftijdsindeling voor de jeugd. Nu ligt de overgang van de jeugdVISpas naar de VISpas op 14 jaar. De achtergrond voor een eventuele wijziging van de jeugdleeftijden is om beter aan te sluiten bij de gangbare indeling (bijv. 12 en 18 jaar).Verder is het idee dat er bij de overgang van jeugdVISpas naar VISpas bij de groep 15 jaar en ouder door de hogere prijs van de VISpas te veel afhakers zijn. Door een lagere federatieve en landelijke afdracht voor de groep 15- tot 18-jarigen kan dit mogelijk worden tegen gegaan. Het is de bedoeling om over een mogelijke verandering pas in juni 2017 te besluiten en het eerst breed verkennend in de organisatie te bespreken.

Verhoging landelijke afdracht


Al meer dan twaalf jaar is de jaarlijkse landelijke afdracht van sportvissers aan Sportvisserij Nederland ongewijzigd: 4,50 euro voor jeugdVISpashouders en 14 euro voor VISpashouders. Stijging van de kosten ten gevolge van ambities en inflatie zijn in deze periode met ledengroei opgevangen. Hierdoor is de totale hengelsport sterker geworden. De ledengroei lijkt nu echter zijn top te hebben bereikt, terwijl extra werkzaamheden worden verwacht en kosten toenemen.

Om structurele tekorten van twee á drie ton per jaar te voorkomen, wordt voorgesteld om de landelijke afdracht per 2018 gelijk te houden, maar de handelingsvergoeding van één euro per VISpas - voor hengelsportverenigingen die dit thans nog retour ontvangen - te laten vervallen.

Mocht verder in juni 2017 worden besloten om de jeugdleeftijd (en landelijke afdracht) op te hogen naar 18 jaar, dan zou aanvullend voor de VISpashouders per 2018 de landelijke afdracht met twee kwartjes moeten worden verhoogd tot 15 euro per jaar, om het tekort op te vangen. Met de leden zal hierover van gedachten worden gewisseld, waarna er een principebesluit genomen wordt.

Stukken


Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.