Vis & water

Spoedrechtszaak tegen ontheffing zegenvisserij

7183
03 apr 2018

Sportvisserij Zuidwest Nederland werd vrijdag 30 maart onaangenaam verrast door het bericht dat een beroepsvisser in het Benedenrivierengebied een ontheffing heeft gekregen om in de gesloten tijd door te vissen met zegens (sleepnetten). Deze ontheffing kwam totaal onverwacht op een onacceptabel laat tijdstip – vrijdagmiddag, 16.45 uur – bij ons binnen. Dit is aanleiding om een spoedrechtszaak te starten.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft vrijdagmiddag direct contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die deze ontheffing heeft verleend. Na het weekend zou er nader contact zijn.

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in het weekend het onderstaande bericht opgesteld en verstuurd naar de RVO. De inhoud spreekt voor zich.

“Zowel naar inhoud als proces is hier veel misgegaan. Graag komt Sportvisserij Zuidwest Nederland op zo kort mogelijke termijn, morgenmiddag of woensdag bij jullie langs om de door jullie besluit gerezen situatie te bespreken en om te bezien hoe we de vis - die weldegelijk voor de paai ligt - kunnen beschermen (bijv. Door het besluit in te trekken of - als jullie dat niet willen - tenminste d.m.v. een strikt quotum of gebiedsbeperking (geen onttrekking op water met minder dan 4 meter diepgang) toe te passen). Wij verzoeken jullie dringend de door het genomen besluit veroorzaakte situatie z.s.m. te repareren. Ongelimiteerde onttrekking binnen deze dagen, terwijl we nota bene in de gesloten periode zitten is zowel biologisch/ecologisch gezien alsook voor de het afgelopen jaar mede door ons toedoen verbeterde verhoudingen onverantwoord. De visstand wordt hier kapot gemaakt. Voor sportvissers en andere beroepsvissers geldt de gesloten periode wel en de natuur is er natuurlijk niet voor om het bedrijfsrisico van de fa. Klop op te vangen. Boeren worden immers ook niet gecompenseerd bij een slechte oogst. Het zou fijn zijn als jullie hiervoor gelegenheid in jullie agenda’s zouden willen maken. Tevens ontvangt Sportvisserij Zuidwest Nederland als huurder van het water en daarmee als belanghebbende per ommegaande alsnog een afschrift van het besluit en van de vraagstelling aan - en het advies van WMR. Zonder dat worden we niet eens in de gelegenheid gesteld eventueel een voorlopige voorziening te vragen. Ook dat is qua proces onzorgvuldig. Een afwijzing van (ieder der onderdelen van) deze verzoeken is wat ons betreft geen optie.”

Vanochtend is er getracht om op korte termijn een overleg te beleggen bij de RVO. Als reactie werd daarop meegedeeld dat de RVO nog tijd nodig had om dit intern af te stemmen. Aan het eind van de middag heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland hierover nog geen duidelijkheid gekregen. Dit was reden om in samenwerking met de juristen van Sportvisserij Nederland een zogenoemde Voorlopige Voorziening bij de rechtbank van Breda aan te vragen. Dit is een spoedrechtszaak die snel kan plaatsvinden en bedoeld is om de afgegeven ontheffing zo snel mogelijk te vernietigen. Het kan en mag niet zo zijn dat – in het jaar van de Kier – kwetsbare paaibestanden in nota bene een natuurgebied worden weggevist.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.