Vis & water

Vismigratieonderzoek Noordzeekanaal

4049
23 jul 2019

Sportvissers die in het Noordzeekanaal vissen, moeten niet gek opkijken als ze een vis met een oranje merkje vangen. Deze getagde vissen maken deel uit van een onderzoek naar de migratie van trek- en standvissen in en rondom het Noordzeekanaal. Vang je zo’n vis, maak hier dan melding van!

Gemalen, stuwen, dammen en sluizen vormen een barrière voor vissen, waardoor het bereiken van geschikte leefgebieden vaak onmogelijk is. Aangezien het Noordzeekanaal voor trekvissen een belangrijke schakel is in de migratieroute tussen de zee en het zoete binnenwater, zijn hier een tiental vispassages aangelegd. Om inzicht te krijgen in hoe deze functioneren, wordt onderzocht welke invloed zij hebben op het migratiegedrag van vissen. Nadat eerder reeds de gevolgen voor schieraal, glasaal en de driedoornige stekelbaars onder de loep zijn genomen, wordt dit jaar gekeken naar het gebruik van vispassages door standvissen (die hun hele leven in hetzelfde gebied blijven) tussen het Noordzeekanaal en aangelegen boezem-/poldergebieden.


Het Noordzeekanaal vormt een belangrijke schakel in de migratieroute tussen de zee en 
het binnenwater. (foto: Video Honing)

Zenders en tags

De komende maanden worden zo’n 4.000 vissen (snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn) voorzien van een zogenoemde PIT-tag. Zodra deze vissen door een detectiepoortje zwemmen, wordt de vis gesignaleerd. Grote exemplaren baars en snoekbaars worden naast een zender óók van een uitwendig merkteken voorzien. Deze oranje tags zijn aangebracht naast de eerste rugvin. Ze hebben een 5-cijferige code die begint met FT. Zo verwijst tagnummer FT09734 naar een snoekbaars van 52cm die op 16 mei bij Halfweg is gevangen en gezenderd. Voor het onderzoek is het van belang dat alle getagde baarzen en snoekbaarzen na vangst worden teruggezet. Tevens ontvangen de onderzoekers graag informatie over de vangst. Dus noteer/fotografeer het tagnummer en stuur dit samen met informatie over de datum en vangstlocatie naar vismelding@wur.nl. Alvast bedankt voor je medewerking!

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.