Aanpak overlast waterplanten: vul de enquête in!

7530
15 jan 2016

Het Watersportverbond, Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en HISWA Vereniging hebben de handen ineengeslagen om de overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen middels een enquête.

Ze hopen dat zo veel mogelijk waterrecreanten de enquête in willen vullen, en zo aangeven waar en wanneer zij in 2015 overlast hebben ervaren én wat deze overlast heeft betekend voor hun plezier en veiligheid.

De resultaten worden door de genoemde zes partijen gepresenteerd aan de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing van de waterplantenoverlast.

Het invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag. De gegevens die je via de enquête verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De enquête is in te vullen van 14 januari tot 17 februari 2016.

Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking!

Opmars waterplanten


De laatste jaren is er in Nederland een enorme opmars van waterplanten. Waterplanten leveren enerzijds een positieve bijdrage aan schoon en gezond water, maar zijn anderzijds enorm hinderlijk voor de recreatievaart en andere vormen van waterrecreatie. In de zomer vormen ze groene velden waardoor varen, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie vrijwel onmogelijk wordt.Vaargebieden worden moeilijk bevaarbaar en de veiligheid van waterrecreanten komt in het geding. Het Watersportverbond start daarom een campagne in samenwerking met Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging om gezamenlijk dit probleem aan te pakken en de overlast van waterplanten in kaart te brengen.

Stuurloos


Afgelopen zomer dreven als gevolg van waterplanten meerdere pleziervaartuigen stuurloos rond, raakte een man, die een tweetal zwemmende kinderen trachtte te redden die verstrikt waren geraakt in waterplanten, zelf in nood (en ontving voor zijn heldendaad de Pieter van Vollenhoven Penning) en werd een tweetal te hulp geschoten boten van lokale reddingsdiensten door waterplanten gehinderd in hun reddingswerkzaamheden.

In reactie op vragen gesteld in de Tweede Kamer gaf de minister van Infrastructuur en Milieu te kennen dat in de periode 2012-2014 landelijk slechts 9 incidenten bekend waren waarbij waterplanten als oorzaak aan te merken waren. Het Watersportverbod, Sportvisserij Nederland, Platform Waterrecreatie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA Vereniging vinden, gebaseerd op eigen navraag en waarnemingen, dat er sprake is van veel meer dan de genoemde 9 incidenten en dat de ervaren overlast enorme omvang binnen de waterrecreatie heeft aangenomen.

Plezier en veiligheid


Daarom hebben deze 5 partijen de handen ineengeslagen om de ervaren overlast van waterplanten in Nederland in kaart te brengen. Hiertoe heeft zij een enquête opgesteld en vraagt zij alle waterrecreanten in Nederland aan te geven, waar en wanneer zij overlast hebben ervaren in het jaar 2015 én wat deze overlast betekend heeft voor hun plezier en veiligheid.

Genoemde partijen zijn van mening dat de plantengroei nodig is voor de verbetering van de waterkwaliteit, maar dat vele en snelle groei de waterrecreatie onnodig belemmert en niet duidelijk is waar veilig gerecreëerd kan worden. Zij stellen daarbij dat tijdig en voldoende maaien de waterplantenoverlast aanzienlijk kan reduceren.Dit maaien van waterplanten gebeurt echter slechts tot op heden in een enkel gebied, en dan ook in onvoldoende mate. Zo maait Rijkswaterstaat alleen bij overlast in de vaargeul, terwijl de ernstige hinder wordt ervaren buiten deze vaargeul. Recreatievaart, zwemmers en andere waterrecreanten bevinden zich juist buiten de vaargeul vanwege de benodigde ruimte én ter voorkoming van onveilige situaties met de beroepsvaart.

De resultaten van de enquête zullen door genoemde vijf partijen gepresenteerd worden aan de overheden. Inzet van deze gesprekken is om te komen tot een structurele oplossing voor meer veilig en waterplantenvrij recreatiewater.

De enquête is van 14 januari tot 17 februari bereikbaar via de volgende link: http://watersportonderzoeken.nl/index.php/342359?lang=nl#

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide