Betere waternatuur én behoud vismogelijkheden

1170
26 nov 2022

De natuurwaarden en visstand verbeteren, met zoveel mogelijk behoud van de mogelijkheden voor de sportvisser. Dat is precies wat er is gebeurd aan het Drongelens Kanaal. Daar hebben Rijkswaterstaat, Sportvisserij Zuidwest Nederland en HSV Visscherslust elkaar gevonden bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever met vijftien vissteigers.

Rijkswaterstaat legde dit voorjaar aan het Drongelens Kanaal – een zijtak van de Maas – een natuurvriendelijke oever aan vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De oude beschoeiing werd vervangen door een nieuwe palenrij met strategische openingen voor vis. Dit zodat bijvoorbeeld jonge aal naar de aalgoot bij het gemaal van Gansoyen wordt geleid en ongeschonden
zijn weg kan vervolgen.

Verder is een deel van de oever afgegraven om een ondiepe plas-draszone met rietkragen te creëren die onder meer dient als paaiplaats voor vis. Tegelijkertijd zijn, in goede samenspraak, door Sportvisserij Zuidwest Nederland op deze locatie vijftien vissteigers aangelegd. Die grenzen aan het diepere stuk van het kanaal en zijn te bereiken via een loopplank die de nieuwe natuurvriendelijke oever overspant.

Input hengelsport

“Rijkswaterstaat heeft bij het uitvoeren van de KRW-maatregelen veel verschillende belangen af te wegen, waaronder die van de sportvissers”, zegt Wim van der Heijden, omgevingsmanager KRW Maas Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. “We willen in ons ontwerp, dat op ecologisch herstel is geënt, zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de georganiseerde hengelsport en de sportvissers. Dat is altijd maatwerk, want elke situatie is anders: wat op de ene plek kan, is elders wellicht niet mogelijk.” Het steigertraject langs het Drongelens Kanaal is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking, waar de omstandigheden mogelijkheden bieden voor zowel de KRW-maatregel als de sportvisserij.

Oogje in het zeil

Mochten sportvissers die van de steigers aan het Drongelens Kanaal gebruikmaken zaken tegenkomen die om actie vragen (vuilophoping, kapotte steigers, vogels verstrikt in het gaas), dan roept Van der Heijden op om hier melding van te maken bij de hengelsportvereniging of bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. “Sportvissers zijn de ogen en oren in het veld. Van die kennis maken we als Rijkswaterstaat graag gebruik.”

Op www.sportvisserijzwn.nl kun je een uitgebreid artikel lezen over dit onderwerp. Op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl lees je
meer over de KRW-projecten aan de grote rivieren waar Rijkswaterstaat bij betrokken is.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide