Uitgelicht - werken aan de toekomst

17 dec 2009

De sportvisserijorganisaties werken continu aan de dag van morgen. Dit om ervoor te zorgen dat sportvissers nu lekker kunnen vissen en dat ook in de toekomst kunnen blijven doen. Tien jaar is echter wel een erg lange periode om vooruit te kijken.

Sportvisserij Nederland is momenteel bezig om een landelijk beleidsplan voor de periode 2010 - 2015 af te ronden. In dit plan staan de sportvissers en de hengelsportverenigingen voorop.

De hengelsportverenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland zijn opgericht om de belangen van de sportvissers te dienen en worden door hen betaald. De sportvissers zijn de klant. De belangrijkste wens van veel sportvissers is te komen tot één visdocument waarmee men in heel Nederland mag vissen. Dit is niet eenvoudig, maar met de VISpas en de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn we een heel eind op weg.

De komende jaren gaan Sportvisserij Nederland en de regionale federaties hard door met het werk om het aantal wateren in de gezamenlijke Lijst van Viswateren fors uit te breiden. Als sportvisser kunt u hier zelf ook een bijdrage aan leveren door in de ledenvergadering van uw vereniging aan te sturen op landelijke inbreng van ‘uw’ viswateren. Daarnaast zetten we ook in op het vereenvoudigen van de vergunningvoorwaarden en het verbeteren van de informatievoorziening (zie ook www.visplanner.nl).

BASIS VAN DE HENGELSPORT

De hengelsportverenigingen spelen een belangrijke rol in het geheel van de georganiseerde hengelsport. De ruim negenhonderd hengelsportverenigingen met hun ruim 20.000 vrijwilligers maken het vissen lokaal – en dus voor iedere sportvisser – mogelijk. Zij verstrekken de VISpas, beheren veel van de viswateren, organiseren opleidingen en andere activiteiten voor sportvissers en doen lokaal aan belangenbehartiging.

Sportvisserij Nederland en de federaties willen deze vrijwilligers nadrukkelijker bij hun werk gaan ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren willen we ook de afstemming en samenwerking tussen de federaties en Sportvisserij Nederland versterken en de verenigingen meer een plek geven bij de landelijke besluitvorming.

NIEUWE VISSOORTEN

Het beleidsplan richt zich ook direct op de waterkant. Zo worden de wateren in Nederland steeds schoner. Hier hebben we ons als hengelsport voor ingezet. Het gevolg van dit succes is wel dat de visbestanden veranderen. De hoeveelheid brasem, voorn en snoekbaars neemt in veel wateren af.

Daarentegen komen andere vissoorten steeds vaker voor. Denk bijvoorbeeld aan snoek, ruisvoorn, zeelt, winde, barbeel, zeeforel, roofblei en meerval. Met aangepaste vistechnieken ontstaan hier nieuwe vismogelijkheden. Om de wateren uiteindelijk goed te krijgen is een meer natuurlijke inrichting en beheer gewenst. Hierdoor zal ook de hoeveelheid vis in de wateren toenemen, daar zetten de hengelsportorganisaties zich voor in. Daarnaast wordt gewerkt aan herintroductieprojecten van soorten als zalm, elft en kwabaal en uitzet van karpersoorten die minder gevoelig zijn voor predatie door aalscholvers.

KUNNEN VISSEN

De meer natuurlijke herinrichting en beheer van wateren heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van het water. De aanleg van natuurlijke oevers, kribverlaging en het verdwijnen van veerstoepen en onderhoudspaden, maakt dat de toegankelijkheid van sommige wateren onder druk staat. Voor sportvissers is het uiteraard erg belangrijk dat zij bij het water kunnen komen om erin te vissen.

De hengelsportorganisaties maken dan ook inventarisaties van de visstekken en voeren een lobby bij de waterbeheerders waarin wordt bepleit om de voor de sportvisserij belangrijke plekken toegankelijk te houden. Ook is het de bedoeling speciale trajecten voor grote viswedstrijden te realiseren.

GELUKKIG NIEUWJAAR

De laatste puntjes op de i worden momenteel gezet en op de Algemene Ledenvergadering halverwege 2010 willen we dit beleidsplan voor de komende vijf jaar officieel vaststellen. Voordat het zover is wil ik u en uw naasten namens Sportvisserij Nederland het allerbeste voor 2010 wensen. Daaronder valt als vanzelfsprekend ook weer heel veel visplezier. En daarbij geldt zoals u weet ook in 2010: Vissen? Altijd de VISpas mee!

Nol Sweep
Voorzitter Sportvisserij Nederland

-> Meer uitgelicht

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide