HSV Service

Minder loodverlies, meer loodalternatieven gebruikt

4509
25 nov 2020

Nieuw onderzoek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zien dat het loodverlies van sportvissers veel lager uitvalt dan eerder werd becijferd. De jaarlijkse hoeveelheid loodverlies door de sportvisserij wordt geschat op 22,9 ton in het zoute (was 470 ton) en op 7,3 ton in het zoete water (was 54 ton).

Bovendien laat het onderzoek zien dat het percentage sportvissers dat een loodalternatief gebruikt is gestegen van 10% in 2017 naar 17% in 2019.

Bij aanvang van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij – de overeenkomst die Sportvisserij Nederland met diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo heeft gesloten om het gebruik van lood binnen de sportvisserij de komende jaren volledig af te bouwen – werd in het toenmalige onderzoek nog van een zeer hoog loodverlies uitgegaan.Een forse overschatting, zo blijkt nu. Dat is grotendeels te verklaren doordat de cijfers van het eerste onderzoek zijn gebaseerd op een kleine groep fanatieke sportvissers.

Lastig te vergelijken


Het nieuwe onderzoek naar de cijfers van het geschatte jaarlijkse loodverlies door sportvissers stemt zowel bij Sportvisserij Nederland als de Green Deal partners tot tevredenheid. Het ingeschatte loodverlies ligt aanzienlijk lager en steeds meer sportvissers – vooral degene die fanatiek zijn en vaker vissen – gebruiken loodvervangers.

Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat beide onderzoeken door de verschillen in opzet niet één op één met elkaar te vergelijken zijn. Waar het eerste onderzoek een forse overschatting betrof, kunnen deze nieuwe cijfers mogelijk een beperkte onderschatting zijn.

Daarom wordt momenteel het recente onderzoek herhaald. De resultaten hiervan zullen straks goed te vergelijken zijn met de meest recente uitkomsten ten aanzien van loodverlies, aangezien dezelfde methodiek en werkwijze wordt gehanteerd.

Meer alternatieven


Hopelijk zal dit laten zien dat de dalende trend zich voortzet. Van belang daarbij is dat er ook dit jaar weer veel goed bruikbare loodalternatieven op de markt zijn gekomen. Zo kan iedere sportvisser – ongeacht welke tak van de hengelsport je voorkeur heeft – kiezen uit diverse vervangers voor loodgewichten.Op www.sportvisserijloodvrij.nl vind je een actueel overzicht van de beschikbare loodalternatieven. Daar staan ook de diverse gepubliceerde onderzoeken en meer informatie over de Green Deal Sportvisserij Loodvrij.
Gerelateerde berichten
20 okt 2020 Vissen voor de wetenschap 2455 Op zaterdag 19 september werd ter hoogte van Tiel in het kader van visstandonderzoek alweer voor de zevende keer achter de langsdammen gevist. Bij de zorgvuldig bijgehouden vangsten zaten enkele schitterende vissen. 04 sep 2020 Eerste VISparel Friesland geopend (video) 5281 Donderdagmiddag 3 september vond de officiële opening van de eerste VISparels in Friesland plaats. Een voor de sportvisserij in Friesland heel belangrijke dag. Na een periode van overleg met Wetterskip Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân, gemeente Leeuwarden en gemeente Heerenveen zijn de partijen tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen om zo een aantal vijvers in genoemde gemeenten optimaal in te richten voor de sportvisserij. 06 aug 2020 Loodverbod viswedstrijd Westkapelle voorkomen 3701 Mede dankzij de inzet van Sportvisserij Nederland heeft Rijkswaterstaat in 2019 niet handhavend opgetreden tegen het gebruik van lood bij een viswedstrijd in Westkapelle. In een recente hoorzitting heeft de rijksdienst nu ook het bezwaar van Stichting Gezond Water tegen dat besluit naast zich neergelegd. 20 mrt 2020 Gezondheidsrisico's vislood 6016 Lood is een zwaar metaal en een gevaarlijke stof. Veel sportvissers zijn echter niet bekend met de schadelijke effecten van lood op de eigen gezondheid en die van anderen. Dit terwijl het wetenschappelijk bewijs van de negatieve effecten van lood op de volksgezondheid toeneemt. 15 jan 2020 Nieuw onderzoek: loodverlies sportvisserij aanzienlijk lager dan geraamd 6791 Het loodverlies in de sportvisserij blijkt fors lager te liggen dan eerder werd ingeschat. Uit cijfers van Wageningen Marine Research blijkt dat sportvissers naar schatting jaarlijks 30 ton lood verliezen. Dat is aanzienlijk minder dan de 524 ton loodverlies die de hengelsport in 2013 werd toegedicht.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.