Workshops Verenigingsdag
Workshop - Leer je eigen viswater kennen: meten is weten

Coördinatie: Jan Kamman (Afdelingshoofd Vis & water Sportvisserij Nederland) en Gerard de Laak (Adviseur viswater Sportvisserij Nederland)

Het viswater is de sporthal of het speelveld van de sportvissers. Verstand van vis en water en vooral van je eigen viswater zou ‘core business’ moeten zijn voor elke HSV met eigen viswater. Maar hoe goed ken jij je eigen viswater?
 
Tijdens deze workshop maak je kennis met diverse aspecten van het viswaterbeheer waar je kennis van wilt hebben om jouw viswater beter te leren kennen en begrijpen. Je gaat meten, nadenken en proberen te begrijpen hoe een viswater eigenlijk ‘werkt’. Dat doe je op een manier die je zelf op je eigen viswater perfect kunt uitvoeren.
 
Neem vooral ook laarzen, een handdoek en (alleen voor de echte aanpakkers) droge kleren mee! Wat is de waterkwaliteit, waar moet je op letten en hoe kun je dat meten? Hoe diep is mijn water en hoe is het diepteverloop? Hoe staat het met de begroeiing? Is de vis wel veilig voor aalscholvers? Hoe meet ik hengelvangsten? Kortom, als viswaterbeheerder zijn er heel wat zaken om rekening mee te houden wanneer je jouw viswater optimaal wilt beheren. En je hebt natuurlijk niet alles zelf in de hand.


Viswaterpraat: Maak een inspiratiewandeling met de experts

Door Ramon Pasmans (Adviseur Sportvisserij Limburg) en Niels Houben (Adviseur Sportvisserij Zuidwest Nederland)
 
Verstand van je viswater, de bevisbaarheid, de hengelvangsten en de visstand zou ‘core business’ moeten zijn voor elke HSV met eigen viswater. Hoe goed ken jij je viswater en wat is je visie op het beheer ervan? Wat heb je daar voor nodig? Heb je een plan? Wat zijn je ambities?
 
Tijdens een inspiratiewandeling rond het water praat je samen met collega-bestuurders en –viswaterbeheerders bij met twee specialisten, die dagelijks verenigingen adviseren op het gebied van viswaterbeheer. Hoe pak je je rol (en vul je hem in) als viswaterbeheerder. Wissel met je groep van gedachten over sportvisserijvoorzieningen, aalscholvers, de risico’s van vis uitzetten, het nut van inrichtingsmaatregelen, de noodzaak van verstand van zaken en planmatig beheer. Als HSV krijg je ook te maken met overheidsbeleid (Kaderrichtlijn Water, Karpernota, Verantwoord vis uitzetten), waar je je aan moet houden.

Beide specialisten zijn van alle markten thuis en werken mee aan de Cursus viswaterbeheer, waarin je naast de nodige theorie over bijvoorbeeld ecologie van vis en water ook tijdens een praktijkdeel je kennis en inzichten in een plan bij elkaar brengt!


Visstekkenpraat: Perfect onderhouden sportvisserijvoorzieningen

Door Cees den Haan en Sjoerd Broekhuijsen (Adviseurs Sportvisserij Zuidwest Nederland)
 
De bevisbaarheid van het viswater is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van het viswater, de visstand en de vangsten. Sportvisserij Zuidwest Nederland is enkele jaren gelden gestart met het uitbesteden van de aanleg beheer en onderhoud van alle bij haar in beheer zijnde sportvisserijvoorzieningen, zoals gemaaide visstekken, visstoepen, vissteigers, aanpast visplaatsen voor mensen met een beperking, trailerhellingen en botenhavens.
 
Deze uitbesteding bij een grote aannemer heeft ertoe geleid dat het beheer en onderhoud van honderden sportvisserijvoorzieningen niet alleen in vertrouwde, professionele handen is. Het houdt ook in dat de federatie niet langer zelf verantwoordelijk is voor eventuele ongelukken als gevolg van achterstallig onderhoud. De aannemer heeft deze verantwoordelijk op zich genomen als onderdeel van het uitvoeringscontract. Ook is deze verantwoordelijk voor een jaarlijkse inspectie en eventueel noodzakelijk onderhoud én de digitale vastlegging (locatie, type, recente foto) van elke visstek die onder het contract valt. 

Deze aanpak lijkt zo succesvol, dat de mogelijkheden worden onderzocht om deze aanpak uit te breiden naar een landelijke aanpak, waarbij ook HSV’s kunnen deelnemen met de belangrijkste sportvisserijvoorzieningen.


Demonstratie - Kort advies Sportvisserij Nederland 

Door Gerard de Laak en Willem Romeijn (Adviseurs viswaterbeheer Sportvisserij Nederland)

Sportvissers merken het meestal als eerste, wanneer er iets mis is met de visstand. Zo kan er bijvoorbeeld minder worden gevangen, de gevangen vissen zijn kleiner dan vroeger of sommige soorten worden helemaal niet meer gevangen.
 
Bij dergelijke problemen met het viswater en de visstand kan een hengelsportvereniging een beroep doen op Sportvisserij Nederland. Zij geeft voorlichting en advies op grond van gegevens die de visstandbeheerder vaak zelf kan verzamelen.
 
Blijken de problemen ook dan niet te kunnen worden opgelost, dan kan de vereniging ook voor een onderzoek van het viswater en/of de visstand terecht bij Sportvisserij Nederland.
 
Afhankelijk van de vraag of het probleem kan Sportvisserij Nederland op basis daarvan een kort advies geven. Bijvoorbeeld over de inrichting van het water of het uitzetten van vis.


Demonstratie - De aanleg van Vissenbossen

Door: Bram van Wijk (Visserij Service Nederland)

In veel wateren is de visstand in de afgelopen jaren afgenomen. Met name voor sportvissers leidt dit tot afname van de vangsten en daarmee mogelijk ook tot minder plezier bij het uitoefenen van hun hobby. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de afnemende visstand. 

Naast de afname van het aanbod van natuurlijk visvoedsel door de afname van voedingsstoffen als fosfaat is vooral de predatie door aalscholvers een belangrijke oorzaak.

Visserij Service Nederland biedt een mogelijke oplossing, waarmee de gevolgen van afname van visvoedsel en aalscholverpredatie zoveel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. Het is bewezen dat meer (natuurlijke) structuren in het water leiden tot meer schuil-, paai- en opgroeimogelijkheden voor vis, maar ook tot een verhoogde productie van visvoedsel. Door de aanleg van een Vissenbos is het mogelijk om op een eenvoudige manier te zorgen voor meer natuurlijke structuren in een water.

Functies

Concreet heeft het Vissenbos de volgende functies:
  • Toename van productie natuurlijk visvoedsel en daarmee hogere draagkracht voor vis;
  • Schuilgelegenheid voor vis tegen aalscholvers;
  • Paaisubstraat voor diverse vissoorten;
  • Opgroeigebied voor (jonge) vis;
  • (Lokale) verbetering van vangsten door sportvissers;
  • Verfraaiing van viswater door natuurlijke uiterlijk van Vissenbos.


Demonstratie - Beheer van hoogbezette visvijvers 

Door Mark Breedveld (Carp Care)

Een jarenlange fascinatie voor karper – als sportvisser en koi specialist – legde de basis voor een carrière als ‘karperdokter’. Met zijn bedrijf CarpCare verzorgt Mark Breedveld professioneel beheer van vis en water. “Een gezond voedingspatroon is essentieel: aardappelen, groente en vlees in plaats van McDonalds.” Mark werkt regelmatig nauw samen met Sportvisserij Nederland.

CarpCare ondersteunt koivijver eigenaren, watereigenaren, hengelsportverenigingen en waterschappen bij het beheer van een goed visbestand en verzorgt het noodzakelijke waterbeleid. Dat kan op incident basis, maar ook op basis van een abonnement.

Mark demonstreert aan de Eendenplas hoe hij de gezondheidstoestand van een gevangen vis bepaalt en vertelt en laat zien wat er zoal mis kan gaan met de visstand én hoe je dit kunt voorkomen. Bijvoorbeeld door bij een hoge bezetting met speciaal visvoer bij toe voeren.
 
Weblink


Demonstratie - Vis in nood? Bel de VIS Ambulance

Door Sijmen van den Berg (Adviseur Sportvisserij MidWest Nederland) & Mark Kouwenhoven (Sportvisserij Oost Nederland)

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Fenomenen als (langdurige) droogte en hoosbuien kunnen ervoor zorgen dat vissen in acute nood raken. Om in dit soort situaties snel en effectief op te kunnen treden is bij alle federaties de VISambulance in het leven geroepen.
 
Vissen kunnen door meerdere oorzaken in de problemen komen. Denk bijvoorbeeld aan de verdroging waar we de laatste jaren mee te maken hebben gehad. Watergangen en/of vijvers komen langzaam droog te staan waardoor vissen opgesloten zitten en afvangen eigenlijk het enige redmiddel is. Maar ook lozingen van rioolwater of stortbuien kunnen voor grote problemen zorgen.
 
Krijg bij deze demonstratie een inkijkje in de wereld van de VISambulance. Wat kunnen wij zelf doen als vissen in nood zijn? Welke materialen en middelen kunnen wij inzetten? Maar ook de afspraken met de verschillende waterschappen en terreinbeheerders zijn van essentieel belang voor een goed calamiteitenteam.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.