Vis & water

Dossier: beroepsvisserij

10439
23 feb 2018

Door het schoner wordende water neemt het aantal vissoorten toe, maar de hoeveelheid vis af. Het onttrekken van vis kan hierdoor van steeds grotere invloed op de visstand zijn. In ons land oogsten beroepsvissers op het binnenwater nog steeds aanzienlijke hoeveelheden vis. Sportvisserij Nederland vindt dat de beroepsvisserij onderliggend is en dat zij de visstand, de natuur- én de sportvisserijbelangen niet mag schaden.

Nederland is een waterland. Veel van onze natuur is hierop gebaseerd; zowel onder als boven water – menig watervogel is afhankelijk van de visstand. Een natuurlijke, evenwichtig opgebouwde visstand in onze wateren is daarom van groot belang. Bovendien is een aantrekkelijke visstand van levensbelang voor de sportvisserij.


Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders en tienduizenden buitenlanders genieten jaarlijks van de hengelsport. De sportvisserij biedt hen een intense natuurbeleving, vrijheid, ontspanning en avontuur aan of op het water. Nagenoeg de meeste gevangen vis wordt weer voorzichtig teruggezet. De sportvisserij is duurzaam en biedt miljoenen euro’s omzet en duizenden banen in onder meer de hengelsport- en recreatiesector.

Onacceptabel

Nederland telt veel grote wateren die, mits goed ingericht en beheerd, een goede visstand kunnen herbergen. De ‘rente’ hiervan kan worden geoogst. Geringere hoeveelheden vis maken de visstand echter steeds kwetsbaarder voor grootschalige onttrekking door de beroepsvisserij, met overbevissing tot gevolg.

Duurzaamheid en ‘wise use’ zijn soms ver te zoeken, met alle nadelen van dien voor alle betrokkenen: de visstand, de natuur, de sportvisserij en de beroepsvisserij zelf. Voor de hengelsport is dit onacceptabel, en dit zou eigenlijk voor de hele samenleving moeten gelden. Alle sectoren in Nederland moeten duurzaam te werk gaan.

Ook de beroepsbinnenvisserij zou haar milieu- en natuurbelasting moeten reduceren en de ‘input en output’ registreren. De rijksoverheid en waterbeheerders verstrekken echter nog steeds vergunningen die het mogelijk maken om onbeperkt vis te onttrekken. Dit past absoluut niet meer in de eenentwintigste eeuw.


Nieuwe koers

De beroepsbinnenvisserij is qua voedselvoorziening, werkgelegenheid en omzet slechts van beperkt belang – de meeste consumptievis komt uit de viskweek of zeevisserij. Het open water biedt ook onvoldoende ruimte aan de huidige beroepsvissers voor een gezonde bedrijfsvoering en een redelijk, duurzaam vergaard inkomen. Daarom zal moeten worden gewerkt aan uitkoop (met name op het IJsselmeer) en het aanboren van inkomsten uit bijvoorbeeld recreatie, visstandonderzoek of beheer.

Verder dient planmatig te worden bepaald welke ‘rente’ kan worden onttrokken zonder de andere belangen te schaden. Regulering, registratie van vangsten, transparantie, toezicht en handhaving zijn daarbij essentieel. Dit alles vergt een nieuwe koers waarbij overheden, natuur-, sporten beroepsvisserijorganisaties gaan samenwerken en duidelijke afspraken maken. Alleen dan is er een mooi toekomstperspectief voor de visstand en alle betrokken partijen.

Bron: Hét Visblad


Gerelateerde berichten
24 nov 2017 Update Benedenrivierengebied 4971 Op woensdag 15 november 2017 zijn betrokkenen bij het Benedenrivierendossier door Sportvisserij Zuidwest Nederland op haar kantoor in Drimmelen weer bijgepraat over de problematiek die speelt in dit gebied. De aanwezigen konden vragen stellen en kregen uitleg over de diverse rechtszaken en onderwerpen die momenteel spelen. 12 okt 2017 Visstand IJsselmeer-Markermeer: gedeelde werkelijkheid 18729 (Bron: Visionair) Met de visstand en de visserijmogelijkheden in het IJsselmeer-Markermeer is het al lang niet best gesteld. Een eensluidende mening over de oorzaken ontbrak echter. De Stichting Transitie IJsselmeer heeft het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke feitenbasis. Wetenschappers, maatschappelijke organisaties en beroepsvissers delen nu ‘de werkelijkheid’ over het wel en wee van de visstand en de visserij in onze grootste binnenwateren. 31 aug 2017 Rechtszaak Biesbosch gestrand bij Raad van State 6181 De Raad van State oordeelt in hoger beroep dat de toestemmingen om met de zegen in de Biesbosch op schubvis te mogen vissen terecht zijn goedgekeurd door de Kamer voor de Binnenvisserij. Hiermee wordt een eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd. De uitspraak van de Raad van State is een bittere pil voor de sportvisserij in haar acties om duurzaam een gezonde natuurlijke visstand te waarborgen en te bevorderen. 28 sep 2016 Onbegrijpelijke uitspraak rechtszaak staand wantvisserij Europoort en Maasvlakte 10841 De rechtbank heeft de voorlopige voorziening afgewezen die Sportvisserij Zuidwest Nederland had aangevraagd om de beroepsmatige staand wantvisserij in het Rotterdamse zeehavengebied stil te leggen. Tevens heeft de rechtbank in de hoofdzaak in het nadeel van de sportvisserij besloten. 12 apr 2016 'Laatste kans beroepsvisserij IJsselmeer' 8089 De visstand in het IJsselmeer is het afgelopen jaar weer verder achteruitgegaan. De beheersmaatregelen die de jarenlange neergang hadden moeten doen keren, hebben niet het gewenste effect gehad. Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) geeft de beroepsvisserij echter toch nog een laatste kans om duurzaam te gaan vissen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 21 mrt 2012 Spieringvisserij IJsselmeer verboden 8409 De Raad van State heeft dinsdag 20 maart het verbod op de spieringvisserij gehandhaafd. De Raad van State vindt dat onvoldoende zeker is dat de spieringvisserij op het IJsselmeer geen nadelige gevolgen heeft voor beschermde vogels die de spiering nodig hebben om van te leven en hun jongen mee groot te brengen.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.