Waddeneilanden: status aparte?

5276
09 mrt 2016

Sportvisserij Nederland is verbaasd over de felle reactie vanuit de Waddeneilanden met betrekking tot de voorgenomen strengere controle op de recreatieve staand wantvisserij. Dit gezien het feit dat dit type visserij strijdig is met de onlangs door de EU afgekondigde zeebaarsmaatregelen voor 2016.

Aangezien het zeebaarsbestand de kritische ondergrens zeer dicht is genaderd, heeft de EU vorige maand herstelmaatregelen doorgevoerd. Onderdeel van dit pakket maatregelen is dat de gehele recreatieve visserij (hengel en recreatief staand want) van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 alleen op basis van het catch & release principe mag vissen. In die periode moet alle gevangen zeebaars dus levend worden teruggezet. In de tweede helft van 2016 geldt een baglimit van één zeebaars per visser per dag.

Alle vis in netten dood


Deze maatregelen zijn echter niet toepasbaar op de staand wantvisserij. Het levend terugzetten van gevangen vis is met staand want niet mogelijk, want alle zeebaars die hierin verstrikt raakt is dood – vissen met staand want is immers vissen voor de pot. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de baglimit: staand want is geen selectief vangtuig en het net stopt niet met vissen nadat de eerste zeebaars hierin is gezwommen. Alle vis in de netten gaat dood en dus is er ook nog sprake van 100% discarding.

De EU-maatregelen zijn dus niet te handhaven zonder de gehele staand wantvisserij stil te leggen. Het gedeeltelijk toestaan van de recreatieve staand wantvisserij zal namelijk altijd leiden tot niet te reguleren vangsten.

Handhaving groot probleem


In een onlangs verzonden brief aan de Kamer zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken toe dat hij de gemeenten die recreatieve staand wantvisserij toestaan extra zal informeren over de extra beschermingsmaatregelen en de betreffende gemeenten zal vragen om hier extra op te handhaven, waarna een evaluatie door IMARES volgt.

Dat is een loffelijk streven, maar de praktijk wijst uit dat er nu van handhaving al vrijwel geen enkele sprake is. Door de handhaving op de EU-zeebaarsmaatregelen m.b.t. de recreatieve staand wantvisserij aan de gemeenten over te laten, wordt de verantwoordelijkheid bovendien ten onrechte neergelegd bij een overheid die daar juridisch en feitelijk volstrekt onvoldoende voor is uitgerust.

Stilleggen recreatieve staand wantvisserij


Vanwege het feit dat de vangsten van de recreatieve staand wantvisserij niet kunnen worden gereguleerd en gehandhaafd en er geen sprake is van gelijke behandeling, is Sportvisserij Nederland van mening dat de gehele recreatieve staand wantvisserij moet worden gesloten. Het kan niet zo zijn dat sportvissers geen – dan wel zeer beperkt – vis mogen aanlanden, terwijl in het recreatief staand want vele zeebaarzen de dood vinden en aangeland zullen worden. Dode vis zet je immers niet terug. Daarbij is het vissen met staand want niet selectief en vang je met dit tuig hoofdzakelijk vissoorten – zeebaars en salmoniden – die niet mogen worden aangeland.


Lees ook:

Gerelateerde berichten
23 feb 2016 Recreatieve staand wantvisserij strijdig met zeebaarsmaatregelen 8950 Sportvisserij Nederland is verbaasd over de brief inzake de recreatieve staand wantvisserij die staatssecretaris Van Dam gisteren aanbood aan de Tweede Kamer. Dit gezien het feit dat dit type visserij strijdig is met de onlangs door de EU afgekondigde zeebaarsmaatregelen voor 2016. Wij doen dan ook een dringend beroep op de politiek om kritisch te kijken naar de uitvoerbaarheid van de voorstellen van de staatsecretaris. 17 dec 2015 Zeebaarsmaatregelen 2016: EU meet met twee maten 17362 De door de EU genomen zeebaarsmaatregelen voor 2016 zijn met ongeloof en grote verontwaardiging ontvangen door de Europese sportvisserij. Waar de recreatieve sector flink moet inleveren, mogen bepaalde commerciële sectoren ongehinderd doorvissen op het al zo ernstig bedreigde zeebaarsbestand. 31 aug 2015 Meer haaien in de Waddenzee (video) 7400 De aantallen haaien in het waddengebied lijken toe te nemen. Steeds vaker wordt er door beroeps- en sportvissers melding gemaakt van haaien gevangen rond en vanaf de Waddeneilanden. Om beter in beeld te krijgen of de aantallen echt toenemen, om welke soorten het gaat en waarom ze het waddengebied opzoeken, gaan enkele garnalenvissers de door hun gevangen haaien merken. 23 jun 2015 Derde pakket zeebaarsmaatregelen 7582 De Europese Raad van Visserijministers heeft besloten over het derde pakket van maatregelen ter bescherming van de zeebaarsstand. De maandelijkse vangstbeperkingen gaan voor het eind van deze maand in en zijn geldig tot het eind van dit jaar. Hiermee wordt voorgesorteerd op nieuwe beschermingsmaatregelen voor 2016. 07 apr 2015 Kamervragen over strandvissen in Walcheren 5676 OOST-SOUBURG - De PvdA heeft samen met de VVD kamervragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma over de strandvisserij in Veere. De regeringspartijen willen graag dat de staatssecretaris het verbod op het strandvissen met kleine fuiken opheft. 11 jun 2014 Recreatieve staand want visserij Katwijk ingeperkt 10085 De recreatieve staand wantvisserij langs de Katwijkse stranden wordt gezoneerd. Hiermee is bereikt wat de Katwijkse hengelsportvereniging HSV Brittenburgh al veel langer wilde, namelijk garantie van vrije visruimte voor de zeehengelaars die aan het Katwijkse strand individueel of in wedstrijdverband vissen. 26 dec 2011 Eilanders mogen blijven vissen met staand want 10848 GRONINGEN - Bewoners van de Waddeneilanden mogen toch recreatief blijven vissen met een zogeheten staand want.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.